Štvrtok, 7. júl, 2022 | Meniny má Oliver

Ošetrovateľstvo v Martine dostane, čo mu právom patrí

S riaditeľkou Strednej zdravotníckej školy v Marti

Počas otvorenia školského roku 2002/ 2003 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine oznámil jej dekan Ján Danko, že dôjde k pričleneniu Strednej zdravotníckej školy M. R. Štefánika k nej. Keďže ide o historický medzník v oblasti vzdelávania sestier v Turci, požiadali sme o rozhovor poverenú riaditeľku Strednej zdravotníckej školy M. R. Štefánika a vyšieho odborného štúdia při SZŠ v Martine Emíliu Lepiešovú.

Priblížte nám zrod myšlieky transformácie Strednej zdravotníckej Školy M. R. Štefánika na vysokú školu?

SkryťVypnúť reklamu

Zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika ako prvá v postkomunistických krajinách začala s transformáciou vzdelávania zdravotných sestier podľa kritérií, ktoré sú platné v Európskej únii. Prvý projekt v rámci PHARE sa na základe analýzy OECD odštartoval spolu s ďalšími šiestimi odbornými školami na Slovensku, a to už v školskom roku 1992/ 1993 v spolupráci s holandskými partnermi. V Strednej zdravotníckej škole M. R. Štefánika sme pripravovali tento projekt celý rok po obsahovej stránke a s vtedajším riaditeľom som získavala manažérske skúsenosti stážami v Holandsku. Bola som odborným grantom tohto projektu.

Pôvodný zámerom bolo, že dôjde k transformnácii niektorých vybratých škôl, a to zdravotníckych i nezdravotníckych na vysoké odborné školy. V krajinách východného bloku existovalo vo vyššom odbornom vzdelávaní vákuum, potom aj štatistiky Európskej únie pre oblasť vzdelávania vychádzali v náš neprospech. Tie krajiny, ktoré mali vysoké odborné školy, boli na tom lepšie, lebo všetci absolventi týchto škôl boli v štatistikách zaradení ako vysokoškolsky vzdelaní. My sme stále figurovali na chvoste, hoci sme vedeli, že nie sme v obsahu vzdelávania horší. Naše hodnotenie, samozrejme, záviselo na kóde, ktorý nám pridelili, a ten sa odvíjal od stupňa vzdelania. Z hľadiska sesterského vzdelávnia, ale aj v porovnaní s inými odbormi, to nebolo celkom normálne. Profesiu zdravotnej sestry vyštudovali deti. Niektoré dievčatá nastúpili do našej školy vo veku štrnásť rokov, keď ju skončili, nemali ani osemnásť. Tie sa už mali starať o deti a o dospelých. Také niečo v Európskej únii nepoznali. Táto škola, keď pôvodne vznikla, vo svojom štatúte mala, že jej študent musí dovŕšiť minimálne sedemnásty rok a až potom môže takéto zodpovedné povolanie začať študovať.

SkryťVypnúť reklamu

Prečo proces transformácie trval tak dlho?

Pri zrode myšlienky transformácie stredoškolského vzdelávania na vysokoškolské sme si mysleli, že tento proces prebehne rýchlejšie. Obsah vzdelávania sme mali pripravený, ale forma bola v intenciách stredoškolského zákona a v štruktúre stredoškolského vzdelávania, hoci išlo vyššie odborné vzdelávanie. Obsah vzdelávania sme už mali porovnateľný s kritériami Európskej únie. Naši študenti, ale mali na doklade o vzdelaní pečiatku strednej zdravotníckej školy a v krajinách Európskej únie boli potom zle čitateľní. Napriek tomu, že náš obsah vzdelania bol úplne porovnateľný s vysokoškolským odborným vzdelaním podľa smerníc EÚ v oblasti regulovaného povolania sestry a pôrodnej asistentky, a to rozsahom 4600 hodín, rovnako aj predmetmi, spôsobom vnútornej organizácie vzdelávania, kritériami, organizácia školského roku a právne predpisy bolo stredoškolské. Samozrejme, nemohli sme ísť proti zákonu. Robili sme čo sme mohli z hľadiska demokratizácie vzdelávania, vo vnútornej organizácii školy, mali sme osobitnú štruktúru i manažment.

SkryťVypnúť reklamu

Boli sme vystavení otázkam študentov, ktorí vedeli, že študujú bakalársky program, ale iba na strednej škole. Priebežne sme s nimi hovorili o jednotlivých transformačných krokoch Parlament mal odsúhlasiť novelu zákona o vyšších odborných školách. Keď bola politická vôľa odsúhlasiť tento typ vzdelania v slovenskom parlamente, bývalý podpredseda parlamentu Ján Ľupták si dal urobiť analýzu a inicioval zablokovanie schválenia vyššej odbornej školy. Prestali sme hovoriť o termíne, kedy to bude, ale v transformačných aktivitách sme za podpory Ministerstva zdravotníctva pokračovali. Sme si vedomí toho, že profesia sestry patrí k regulovaným povolaniam podľa dokumentu Biela kniha, ktorý zahŕňa požiadavky na odbornú prípravu a vzdelanie pre výkon vybratých profesií. Toto kritérium je už aj v zákone o odbornej spôsobilosti, kde je jasne definované, že na výkon tejto profesie sestry je potrebné vzdelanie diplomovanej všeobecnej sestry alebo vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium, ktoré trvá 3 roky, najmenej 4600 hodín a je rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Existoval tu rozpor medzi obsahom a formou a vznikalo napätie medzi absolventmi vysokých a stredných škôl. Stredná zdravotnícka škola M. R. Štefánika po obsahovej stránke kritériá spĺňala, ale forma vzdelávania bola stredoškolská a nezodpovedajúca vysokoškolskému bakalárskemu štúdiu.

Kedy a ako došlo riešeniu spomínaných rozporov?

Prijatím zákona 156/2002 Z. z., ktorý nadobudol platnosť od 1. apríla tohto roku. Prijatie tohto zákona bolo veľmi dôležité z hľadiska rokovaní o vstupe do Európskej únie týkajúcej sa vzdelávania. Keď prišla do Strednej zdravotníckej školy M. R. Štefánika komisia EÚ, ktorá hodnotila obsah nášho štúdia a zistila, že spĺňame EÚ v oblasti požiadaviek na vzdelanie sestry a pozitívne hodnotila, že je to zakotvené aj v zákone.

Ako prebiehali rokovania s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine o zlúčení so Strednou zdravotníckou školou M. R. Štefánika v Martine?

Naša škola, aj s ďalšími šiestimi odbornými školami, je registrovaná v Bruseli ako člen organizácie vysokých odborných škôl, keďže obsahom nášho štúdia tomu zodpovedáme. Ponuka spolupráce a zastrešenia našej školy zo strany Jesseniovej lekárskej fakulty bola potom správne načasovaná. Túto ponuku sme uvítali, lebo vo svete toto vzdelávanie je na vysokých školách. Ak si uvedomíme, že Martin je kolískou ošetrovateľstva na Slovensku na strednej i vysokej škole (v roku 1992), v zastrešení našej školy Jesseniovou lekárskou fakultou vidím veľkú perspektívu. Už za ČSFR vedenie JLF UK v Martine pochopilo, že ošetrovateľstvo patrí na lekárske a nie na filozofické fakulty. Pritom sa vzdelávaniu v oblasti ošetrovateľstva za federácie najviac bránili lekárske fakulty. Jednou z progresívnych stránok našej školy bolo, že u nás učili vysokoškolskí pedagógovia. Vždy sme spolupracovali, ale zákon nás donedávna rozdeľoval. Dekan JLF UK Ján Danko mal veľmi dobrú intuíciu, keď nám ponúkol zastrešenie. Myslím si, že inú cestu sme ani nemali, lebo aj ďalšie fakulty zabezpečujú vzdelávanie sestier a z hľadiska stratégie je neudržateľné, aby niekto išiel po maturite na vyššiu odbornú školu a „získal“ pečiatku strednej odbornej školy, ak môže ísť na vysokú školu, kde bude bakalárom. Bakalársky titul nie je zanedbateľný ani z hľadiska finančného ohodnotenia.

Aké vzdelávacie pracoviská budú teda pôsobiť v budove súčasnej Strednej zdravotníckej školy M. R. Štefánika?

Áno, máme celkom konkrétnu predstavu. Veľa vecí sa nezmení, pretože vďaka projektu, na ktorom sme spolupracovali s Holanďanmi, sme vynikajúco vybavení. Sme vynikajúco vybavení odbornou literatúrou, počítačmi, didaktickou technikou na uskutočňovanie cvičení. Prednášky budeme mať v aule JLF UK a v budove našej školy máme tzv. „demonštračky“ na precvičovanie s modelmi.

Čo sa týka ošetrovateľstva, je to akreditovaný vysokoškolský odbor na bakalársky, magisterský, PhD stupeň a má možnosť vzdelávať aj na ďalšie akademické hodnosti, čo je veľkou prioritou JLF UK v Martine. Bude tu prebiehať aj vzdelávanie asistentov hygieny a epidemiológie, rádiologického asistenta a pôrodnej asistentky.

Vysvetlite nám postupné kroky úplného prechodu na vysokoškolské štúdium na SZŠ M. R. Štefánika...

Už 1. a 2. októbra boli prijímacie skúšky na dennú i diaľkovú formu štúdia na JLF UK. Naši uchádzači veľmi dobre splnili kritéria prijímacích skúšok. JLF UK v Martine prijala 204 študentov na denné a 58 na diaľkové štúdium. Študenti majú možnosť dokončiť tú formu štúdia, ktorú začali. Na základe prijatia nových študentov dôjde k transformácii majetku a zamestnancov našej školy. K 31. decembru 2002 budú prijatí učitelia a ostatní zamestnanci do stavu zamestnancov JLF UK, samozrejme, podľa pravidiel univerzít. Znamená to, že učitelia budú prechádzať konkurzmi. Potom prejde k prevodu majetku a fakulta začne od 1. januára 2003 s novým rozpočtom. Vzhľadom na to, že tu zostáva maturitný študijný odbor zdravotnícky asistent a 3. a 4. ročník vzdelávania všeobecných sestier, treba ich dokončiť. V júni roku 2004 skončia poslední študenti s pečiatkou Strednej zdravotníckej školy M. R. Štefánika na maturitnom vysvedčení a táto škola sa vyberie zo stavu stredných škôl. Od tohto školského roku už nebudú prijímaní študenti na stredoškolské štúdium na našej škole.(gg)

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 2. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 3. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 5. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 6. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
 7. Prázdniny znamenajú oddych, ale aj riziká. Ako sa im vyhnúť?
 8. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť
 1. Ako poistiť auto rýchlo a za tú najlepšiu cenu?
 2. Hotel Satelit sa mení na bytový komplex Camelia Residence
 3. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 4. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 5. Na Orave pribudne nová predajňa Kauflandu – v Tvrdošíne
 6. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 7. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 8. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 642
 2. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 14 393
 3. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 9 975
 4. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 8 271
 5. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť 5 771
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 700
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 366
 8. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 322

Blogy SME

 1. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
 2. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
 3. Imunoblog: Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.
 4. Ján Slosiarik: Prvá príčina úpadku nášho školstva
 5. Jan Pražák: Když padla facka
 6. Ivan Mlynár: POKAZME SI PRÍBEH PRAVDOU
 7. Tomáš Jacko: Učitelia k miešačke a učiteľky na chodník
 8. Milan Removčík: Cez Martinské hole do Strečna.
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 292
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 360
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 7 006
 4. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 925
 5. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 575
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 3 884
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 454
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 3 420
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Bilbord s tematikou nájomných bytov.

Porušená mohla byť etika. Bilbord je kandidátom na podnet pre Radu pre reklamu.


20m
Hádzanári majú za sebou extraligový žreb.

Do extraligy sa martinský tím vracia po ôsmich rokoch.


22 h
Inscenácie v programe podali dôležitú správu o stave slovenskej spoločnosti očami divadelníkov.

Organizátori hodnotia festival ako jednoznačne úspešný.


a 1 ďalší 5. júl
Priamy súboj o tretie miesto medzi celkami T-klub a AC Roma skončil remízou.

Súboj prvých dvoch celkov museli odložiť, pretože obidvaja reprezentovali Martin na majstrovstvách Slovenska.


4. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
 2. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
 3. Imunoblog: Poranenia, nehody a úrazy u detí - možné komplikácie a riešenia.
 4. Ján Slosiarik: Prvá príčina úpadku nášho školstva
 5. Jan Pražák: Když padla facka
 6. Ivan Mlynár: POKAZME SI PRÍBEH PRAVDOU
 7. Tomáš Jacko: Učitelia k miešačke a učiteľky na chodník
 8. Milan Removčík: Cez Martinské hole do Strečna.
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 292
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 360
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 7 006
 4. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 925
 5. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 575
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 3 884
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 454
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 3 420
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?

Už ste čítali?