Utorok, 5. júl, 2022 | Meniny má Cyril, Metod

Chov psa – vecné a právne základy starostlivosti

​​​​​​​V súvislosti s chovom psov chceme poskytnúť niekoľko základných informácií, ktorých poznanie vám pomôže predísť možným spoločenským, zdravotným, chovateľským a najmä právnym komplikáciám i sankciám, vyplývajúcich z nesprávneho chovu psa.

Spoločnosť v otázkach chovu spoločenských zvierat zaznamenala za posledné desaťročia výrazný právny posun, ktorého cieľom je predchádzať škodám na zdraví a majetku či ohrozovaniu verejnosti. Zároveň chce predchádzať utrpeniu zvierat a postupne zvyšovať kvalitu chovu zvierat odstraňovaním pretrvávajúcich tradičných, avšak nesprávnych, nevhodných, až škodlivých schém. Záleží len na vás, ako sa ku uvedeným informáciám postavíte, či si ich osvojíte a začnete sa nimi hneď od zajtra riadiť.

Ak sa vám pes stratí, nečakajte, že sa vráti sám

V dnešnej dobe už platí legislatíva, ktorá stanovuje pre chovateľa pomerne náročné kritériá. Zohľadňuje všetky základné prirodzené potreby psov v záujme ich plnohodnotného prežívania a zároveň nastoľuje také požiadavky na chovateľov psov, aby jeho chovom neohrozovali a neobmedzovali ostatnú verejnosť.

SkryťVypnúť reklamu

V prípade, že sa vám stratil pes počas vychádzky alebo zistíte, že ušiel z miesta držania, dvora, objektu, nečakajte, že sa vám sám vráti, ale po zistení straty okamžite o tom upovedomte mestskú - číslo 159 (hovor zadarmo) alebo Útulok pre zvieratá, ktorý sústreďuje hlásenia o stratených a nájdených psoch – výjazdová služba v útulku pracuje nepretržite (0903 512 030).

V prípade, že stratu nenahlásite a rozhodnete sa pasívne čakať na návrat psa, pričom ho však polícia alebo poverená služba odchytí a prevezie do útulku, budete pravdepodobne musieť po jeho prevzatí uhradiť zriaďovateľovi útulku, t. j. mestu Martin, všetky náklady, ktoré vznikli výjazdom a následnou starostlivosťou o vášho psa. Čím skôr si vášho strateného psíka z útulku prevezmete, tým budú náklady nižšie.

SkryťVypnúť reklamu

Sú to nemalé sumy, veď neznámeho psa treba v útulku prehliadnuť veterinárnym lekárom, povinne mu aplikovať mikročip, poskytovať potrebné lieky, krmivo, všestrannú starostlivosť a pritom pátrať po jeho vlastníkovi. Preto záleží na vás, či po zistení straty vášho psa zaujmete aktívny postoj a či jej neodkladným nahlásením ušetríte sebe finančné prostriedky a zároveň zriadencom útulku zbytočnú námahu a prácu.

Dnes, v čase masového rozšírenia mobilných telefónov si už veľa občanov zvyklo telefonicky oznamovať do útulku každý prípad zisteného voľného pohybu psa bez dozoru vodiacej osoby, a preto vám v útulku môžu po nahlásení straty podať informáciu, kde sa váš stratený psík práve nachádza.

Lepšie je, ak máte psa označeného evidenčnou známkou

Návrat vášho ujdeného psa naspäť domov možno urýchliť aj plnením si zákonnej povinnosti – označiť svojho psa evidenčnou známkou obce, v ktorej je pes prihlásený. Po náleze psa umožní známka poľahky identifikovať jeho majiteľa a pes môže po náleze putovať priamo domov. Za každý pohyb vášho psa na verejnom priestranstve bez evidenčnej známky vám môže polícia uložiť blokovú pokutu do výšky 33 €, ak odmietnete, tak v nasledujúcom správnom konaní obce sa môže pokuta vyšplhať až do výšky 65 €, ba v prípade, ak psa zaevidovaného nemáte a pritom ho držíte už dlhšie ako 3 mesiace zaplatíte ešte viac: až 165 €.

SkryťVypnúť reklamu

Nebuďte zhovievaví k opakovaným útekom vášho psa

Mnohí majitelia psov, ktorým pes uteká z dvora, sa bránia argumentom, že ich psík nie je nebezpečný, že sa vráti domov sám, rovnako nechápu zmysel pokuty za útek. Ostatní občania však majú právo pohybovať sa bezpečne a bez ohrozenia na verejných priestranstvách. A nemôžu vedieť, akú povahu ma neznámy pes, idúci osamote oproti nim po chodníku.

Voľný pohyb psa bez dozoru na verejných priestranstvách – či už ho sami ľahkovážne vypustíte alebo vám ušiel, je taktiež priestupkom. Chovateľ je povinný urobiť opatrenia, aby zabránil psovi v úteku. V prípade, že tak neurobí a dlhodobo podceňuje úteky psa a jeho následný voľný nekontrolovaný pohyb, vystavuje sa riziku možných rôznych problémov.

Pes môže spôsobiť kolíziu s dopravným prostriedkom, dopravnú nehodu, spojenú s poškodením cudzej veci, napr. automobilu a vy budete musieť spôsobené škody a náklady uhradiť majiteľovi alebo poisťovni, pretože k nim došlo v dôsledku vašej nedbanlivosti a priestupkov. Za samotný útek psa môžete zaplatiť príslušnému orgánu (veterinárnej správe) pokutu v rozsahu od 400 € až do 1-tisíc €!

Neplánované rozmnožovanie psov je tiež priestupkom

Po úteku sa počas voľného nekontrolovaného pohybu vášho psa môže stať, že natrafí na sučku v ruji a spári sa s ňou (bez ohľadu na prítomnosť či neprítomnosť jej vlastníka), čím dôjde k ďalšiemu priestupku voči legislatíve – k nežiadúcemu a neplánovanému rozmnožovaniu, ktorému máte povinnosť zabrániť – aj tu môže orgán udeliť pokutu v rozsahu od 400 € až do 1-tisíc € – to platí aj pre vlastníka, ktorému háravá sučka ušla.

Zbytočným rozmnožovaním nezmyselne prispievate do obrovského počtu nechcených narodených šteniatok. Preventívne preto zvážte možnosť kastrácie vášho psa alebo sučky – predídete ňou viacerým komplikáciám naraz: samotnému úteku, vyššie uvedeným možným problémom počas voľného pohybu, nežiadúcemu rozmnožovaniu, vysokým pokutám a aj zdravotným problémom, najmä u sučiek.

Pozri blog https://hatara.blog.sme.sk/c/446702/vsetko-o-kastraciach-nasich-psov.html

Chirurgický kastračný zákrok je lacnejší, ako možná pokuta

Netreba sa ani obávať rozličných nežiadúcich dôsledkov takéhoto zákroku, napr. že pes prestane strážiť a pod. Zviera po zákroku stratí iba pohlavnú identitu, vo všetkých ostatných záležitostiach funguje aj naďalej bez ujmy. Neverte ani mýtu o tom, že sučka by aspoň raz mala mať mladé alebo že psík by si mal „užiť“. Tisícky nechcených, po narodení zakázaným spôsobom utopených psov, sú dostatočným argumentom, ktorý prijme a uzná každý rozumný človek. A veľká časť nechcených alebo problémových zvierat je vyhadzovaná na okrajoch miest a obcí, v lesoch, na odpočívadlách ciest, v blízkosti útulkov. Ide vtedy o priestupok – nedovolené opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť sa ho – pokuta siaha do výšky 1-tisíc €.

Aj náhle straty zvierat treba nahlásiť

Opustenie zvieraťa je rozšírený jav, na jeho pozadí je necitlivý prístup a vzťah ku zvieratám. Ak zaznamenáte v svojom okolí, napr. u suseda, náhlu utajovanú stratu jeho psa alebo celého vrhu nechcených šteniatok, neváhajte a informujte regionálnu veterinárnu správu alebo zriadencov útulku, ktorí podnet diskrétne prešetria.

Dôležité je aj upozornenie, že v prípade opakovaných útekov psov z dvorov alebo objektov možno problém riešiť len kvalitnejšou konštrukciou plota, opravou dier v oplotení, dôslednejšou kontrolou psa, zatváraním brán a pod. Nemožno situáciu riešiť nedovoleným definitívnym uviazaním psa na reťaz alebo ho trvalo držať v koterci. Legislatíva totiž prikazuje zabezpečiť psovi každodenne dostatok voľného pohybu – avšak pod dozorom chovateľa alebo ním poverenej spoľahlivej osoby. Voľný pohyb psa na verejných priestranstvách bez dozoru vodiacej osoby nie je možný.

Kto môže vodiť psa mimo chovného priestoru?

Vodiť psa mimo chovného priestoru (bytu, dvora) môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii. Zvážte, či je takouto osobou vaše neplnoleté dieťa.

Ak počas vychádzky v intraviláne obce, mesta púšťate psa „na voľno“, teda bez vôdzky, uistite sa vopred, že sa nenachádzate v lokalite, v ktorej je voľný pohyb zakázaný. Rešpektujte aj miesta, do ktorých je vstup so psom úplne zakázaný – takéto miesta majú obce povinnosť označiť príslušnou tabuľkou. Ak tak neurobili, zákaz nemá platnosť.

Pri vychádzkach za okraj mesta, na polia, lúky či do lesa dbajte na ustanovenia zákona o poľovníctve (platnosť tohto zákona začína spravidla 200 metrov za poslednou stavbou) – to znamená: nasaďte svojmu psovi farebne výrazný, dobre viditeľný obojok, kontrastujúci s farbou jeho srsti a nepúšťajte ho od seba na vzdialenosť väčšiu ako 50 metrov. Podľa tohto zákona nesmiete svojou prítomnosťou plašiť a rušiť zver.

Počas vodenia psa máte zabraňovať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá.

Ak sa vám však stane, že váš pes pohrýzol človeka, vznikne tým celý rad vážnych povinností. V prvom rade musíte pohryznutej osobe oznámiť základné údaje: meno, priezvisko a adresu držiteľa psa. Ak tak neurobíte, pokuta môže dosiahnuť až výšku 165 €. Vzápätí musíte bezodkladne vyšetriť psa vo veterinárnej ambulancii a potvrdenie o jeho zdravotnom stave poskytnúť pohryznutej osobe – POZOR! Pokuta za nesplnenie je až 1-tisíc €! A nakoniec ešte musíte do 30 dní zahlásiť úradu, na ktorom je pes zaevidovaný skutočnosť, že pes pohrýzol osobe a podriadiť sa osobitnému prísnejšiemu režimu vodenia psa výhradne s nasadeným náhubkom.

Psa nemožno držať v pivnici bez prístupu svetla

Psa možno držať iba v prostredí, v ktorom je mu umožnená komunikácia s prostredím, teda nie v pivnici a v uzavretých priestoroch bez prístupu svetla. Ak držíte psa v neobývaných častiach, napríklad v záhradkárskej osade, ste povinný denne vykonať kontrolu psa a zabezpečiť mu všetko, čo potrebuje – vodu, výživu, pohyb (trvalé vodenie psa výhradne na vodidle nie je dostatočné), vychádzku, hry, veterinárnu starostlivosť v prípade choroby.

Vyhláška 123/2008 presne stanovuje aj prísne podmienky držania psa na reťazi. Takýmto spôsobom možno držať psa iba ak je to nevyhnutné, pričom mu musíte denne zabezpečiť dostatok pohybu bez uviazania, a to v závislosti od jeho veľkosti a temperamentu. To rovnako platí aj pre prípady, ak držíte psa v koterci.

Zakázané a postihnuteľné je týranie zvierat, obmedzovanie jeho pohybu, výživy, prístupu k vode, držanie v nevhodných podmienkach a pod. Netolerujte zanedbávanie starostlivosti či dokonca bitie psa v svojom okolí jeho majiteľom, informujte o tom útulok alebo najbližšiu veterinárnu správu.

Utratiť chorých alebo nechcených psov smie len veterinárny lekár. Strieľanie, utopenie, zabíjanie lopatami, sekerami, otrávenie, vyhodenie psa – toho sa vyvarujte, ide o skutky s vážnymi následkami až na úrovni trestného stíhania!

Zodpovední ste aj za to, čo zostáva po vašom psovi

Isto nie je nikomu z vás príjemný pohľad na voľne ležiaci zvierací trus, ešte horšie pôsobí priamy kontakt s ním. Tým, že výkaly vášho psa ponechávate na verejných priestranstvách, zvyšujete averziu nechovateľskej verejnosti voči psíčkarskej komunite, čo neraz končí podkladaním otrávených alebo ostrých nebezpečných návnad či streľbou so vzduchovky.

Mestá by v konečnom dôsledku potom museli riešiť situáciu nadštandardnými obmedzeniami pohybu psov v areáli mesta a vyčlenili by pre psov iba malé vyhradené a nepostačujúce lokality.

Platí aj opak: tým, že exkrementy vášho psa poctivo odstraňujete, zvyšujete hladinu tolerancie nechovateľskej verejnosti. Veď prežívať dlhodobo v nevraživej atmosfére nie je príjemné ani pre vás, ani pre vášho psíka. O pokojné spolunažívanie sa teda musíte zaslúžiť vy tým, že výkaly odstraňujete a k tejto činnosti nabádate aj chovateľov psov vo vašom okolí.

Podľa platnej legislatívy nie je potrebné inštalovať špeciálne koše, určené na exkrementy, ale ich možno odhadzovať do ktoréhokoľvek smetného koša, určeného na bežný komunálny odpad. Argumenty, že mestá neposkytujú chovateľom vrecká na zber exkrementov sú v skutočnosti najčastejšie výhovorkami – v každej domácnosti sa dnes nachádzajú desiatky či stovky odkladaných a nevyužitých igelitových vreciek, ktoré sme si priniesli z nákupov potravín.

Pravidelne 2x do roka zbavte svojho psa aj mačku vonkajších i vnútorných parazitov (bĺch resp. červov). Predídete tak možným zdravotným komplikáciám ľudí – vrátane vás samých – vyplývajúcich z infekčného charakteru trusu vášho neodčerveného psa. Jedenkrát do roka ste povinný vakcinovať svojho psa proti besnote (okrem samostatných vakcín s trojročným účinkom).

Čo dať psíkovi žrať? Tu sú zásady

V strave psa platia zásady: žiadna čokoláda (je pre psa otravou!), žiadne korenie, minimum soli, kosti radšej nie (spôsobujú poranenie, zápchy, smrť), ak tak tepelne neopracované surové väčšie kĺby na obhrýzanie. Mlieko podávajte iba ak je psík naň zvyknutý od malička, inak mu spôsobíte hnačky. Granule kupujte radšej drahšie – viac na nich ušetríte! Keďže tie drahšie (cca nad 3 € za 1 kg) sú stráviteľnejšie, využiteľnejšie, postačí psovi ich menšie množstvo a denná dávka vás tak vyjde lacnejšie než u granúl, ktorých kúpna cena je síce nižšia, avšak väčšina zo skŕmenej dennej dávky vyjde zo psíka von v podobe veľkého exkrementu. Uprednostnite surové, alebo len krátko tepelne spracované mäso – ide o najprirodzenejší zdroj živín pre psa. Neprekrmujte svojho psa – obezitou mu spôsobíte rôzne ochorenia, najmä srdca, pohybového aparátu, metabolizmu a skrátite mu tým život. Pozri blog https://hatara.blog.sme.sk/c/357499/vsetko-o-vyzive-a-krmeni-nasich-psov.html

Podľa zistení sa až 80 % chovateľov v chove psov neriadi legislatívou a rovnaké percento psov nežije v súlade so svojimi prirodzenými potrebami. Spoločnosť si stanovila cieľ vykonať postupnú nápravu a odstrániť nedostatky v chove psov. Kto sa tomuto civilizačnému trendu odmieta prispôsobiť a podriadiť, dostáva sa do konfliktu s legislatívou. Zopakujme: za úteky psov, týranie, nedovolené rozmnožovanie a iné vyššie uvedené nedostatky v chove psa môže byť kompetentným orgánom udelená pokuta až do výšky 1-tisíc €, podnikateľom až do 40-tisíc €.

Pes nesmie rušiť brechaním a zavíjaním

Nezabúdajte ani na to, že pes nesmie v neprimeranej miere rušiť iných brechaním a zavýjaním. Ak si neviete v tomto smere so psíkom poradiť, požiadajte pomoc a radu v profesionálnych pracoviskách, poskytujúcich odborné poradenstvo v otázkach výchovy psa. (zavolať môžete aj na telefón 0903 512 030)

V prípade, že nemáte možnosť zabezpečiť svojmu psovi všetky zákonom dané uvedené podmienky, jednoducho sa chovu psa radšej vzdajte. V rodinných domoch či areáloch, strážených doposiaľ psami (čo spravidla predznamenáva nedostatočnú starostlivosť o nich) je dokonca lacnejšie a aj spoľahlivejšie zabezpečiť ich ochranu nie psami, ale dômyselným a dnes už nie drahým elektronickým bezpečnostným zariadením.

Ak však chovateľské podmienky psovi nezabezpečíte a nezlepšíte, riskujete po odhalení vašich priestupkov komplikácie a teraz vám už známu vysokú pokutu. Kompetentné veterinárne orgány majú vtedy možnosť psa aj úradne zabaviť, odobrať vám ho a ďalší chov zakázať.

Niekedy je lepšie psíka sa vzdať

Jednoduchšie bude pokúsiť sa – najmä mladému psíkovi – čo najskôr nájsť vhodnejšiu rodinu alebo sa dohodnúť s útulkom pre zvieratá a odovzdať tam psa, ktorého chov je pre vás príliš náročný a nesplniteľný v rozsahu podľa zákona – s narastajúcim vekom je zmena prostredia nie vždy vhodná. Ak sa teda rozhodnete z rôznych dôvodov náhle prestať psa chovať, zohľadnite viacero okolností a nepodľahnite vždy falošnej ilúzii o tom, že lepšie ako ho utratiť, je niekomu ho dať – to záleží od povahy a individuálneho uspôsobenia psa.

Isto, existujú psi, ktorí si aj v novom prostredí rýchlo zvyknú a prispôsobia sa, ale pre ostatnú väčšinu psov, najmä psov starších alebo psov úzko naviazaných na majiteľa, rodinu a prostredie, prináša takáto zmena dlhodobé utrpenie – psík v novom prostredí úpenlivo čaká na váš návrat, pokúša sa o úteky a pod.

Zvážte schopnosť vášho psa prispôsobiť sa zmeneným životným podmienkam. Bezbolestná eutanázia u veterinárneho lekára v prípadoch nevyhnutného odlúčenia sa od problémového, nezvládateľného či úzkostlivého psíka nie len žiadnym morálnym pokleskom, ako to – bez ohľadu na samotné zvieratá – hlásajú súčasní pomýlení a nezodpovední apologéti zvierat, ale ide o zrelé rozhodnutie súdneho človeka, ktorý tento akt chápe a vníma ako prejav milosrdenstva voči strádajúcemu zvieraťu.

Ak chcete psov chovať, premyslite si motív

Pred rozhodnutím zaobstarať si psa premyslite všetky súvisiace okolnosti, vrátane motívu chovu. Zvážte úroveň oplotenia okolo domu, dobu, počas ktorej bude pes osamote, vhodnosť plemena na celoročné držanie vonku (každému psíkovi však oveľa viac vyhovuje byť vnútri, v byte, s rodinou – svojou náhradnou svorkou). Nezabúdajte na denné vychádzky aj v prípade, že držíte psa vo veľkom dvore – jeho vrodený program obsahuje požiadavky na náročnejší a aktívnejší pohyb a vo väčšom teréne – ak vychádzky odmietate, je možné, že psík sa začne o ne pokúšať aj sám, čo môže spustiť sériu útekov cez dovtedy zdanlivo dostatočné oplotenie.

Ktorý chovateľ vtedy zainvestuje kvôli psovi do kvalitnejšieho oplotenia? Väčšina mu namiesto toho postaví koterec alebo ho uviaže na reťaz, čím sa problém psa ešte viacej prehĺbi a začne sa tak váš konflikt s vyhláškami, zákonmi a asi aj susedmi, sťažujúcimi sa na naliehavé zavýjanie, kňučanie a poštekávanie zavretého, obmedzeného psíka.

Reálne teda zvážte vaše možnosti poskytnúť psovi plnohodnotnú starostlivosť tak, ako ju určujú zákony a vyhlášky. Nepodľahnite nátlaku dieťaťa, pretože ono samo sa o psa starať nedokáže a ani nesmie. Nie každý pes darovaný deťom dožije celý svoj život v tejto rodine, väčšinou sa záujem detí o psíka príliš rýchlo vytratí.

Rovnako nevhodným motívom na chov psa je určenie mu úlohy strážcu. Vo všeobecnosti je zistené, že o psa, ktorý bol zaobstaraný na strážne účely, je postarané len veľmi málo, je slabo kŕmený, bez vychádzok a pohybových aktivít, bez sociálnych kontaktov a potrebnej veterinárnej starostlivosti. Neočakávajte, že pes vám bude strážiť opustený dom, dvor, záhradku – teda objekty, v ktorých nebývate alebo sú bez trvalej prítomnosti chovateľa.

Opustenosť a nedostatok sociálnych kontaktov spôsobia, že osamotený pes sa poteší aj prítomnosti zlodeja a zároveň bude neustále skúšať možnosti úniku z objektu za účelom vyhľadania jemu potrebnej spoločnosti.

Pri výbere psa je potrebné vopred zvážiť nielen jeho veľkosť, váhu, temperament, povahové vlastnosti, ale aj dĺžku srsti. Krátkosrsté typy psov na dvor a do koterca nepatria! – nedokážu znášať poveternostnú nepriazeň a privodili by ste im nechtiac rôzne onemocnenia, ba až smrť podchladením (ide vtedy o trestný čin!).

Kým začnete, prečítajte si zákony

Seriózny chovateľ sa ešte pred zaobstaraním psa oboznámi so súvisiacou legislatívou, teoretickými poznatkami o starostlivosti, výchove a výcviku psa, vezme do úvahy svoje časové, ekonomické, priestorové a fyzické predpoklady. Optimálne je zabezpečiť si psa do štandardných rodinných podmienok, teda nie počas bývania v podnájme, ani v čase nezamestnanosti, rozvodu, vážnejších chorôb člena rodiny.

Pes potrebuje pociťovať pokoj, priazeň, starostlivosť, pravidelný režim, dôslednosť a prísnu, ale spravodlivú vodiacu ruku. Moderné reči o „láske“ psa sú len mediálnymi výplodmi – pes je celým svojím vývojom predurčený na vysokú, avšak jeho danosťami len limitovanú komunikatívnosť, sociabilitu, ktorú mu po odlúčení od vlčích prapredkov nahrádza človek.

Nie je ani správne psa poľudšťovať. Má iba obmedzené možnosti chápať človeka a spĺňať jeho požiadavky. Vykoná len to, čo mu je príjemné – prípadne to, za čo dostane odmenu, pochvalu. Všetko, čo od psa chceme, musí byť preto spojené s jeho príjemným pocitom. V tom, čo pes nesmie, teda v zákazoch, buďte nekompromisní a dôslední – jednak dosiahnete cieľ (samotný zákaz), zlepšené ovládanie a zároveň si upevníte nadradenú pozíciu nad psom, ktorého musíte za každých okolností ovládať (zákon 282/2002). Pes sa rád podriadi vami nastolenému režimu a poriadku, nakoľko mu to prináša výhody.

A teraz pár slov k majiteľom sučiek

Neplánujte s nimi rozmnožovanie za účelom zisku alebo na základe nezmyselného mýtu o tom, že každá sučka má mať aspoň raz mláďatá! Nerátajte s výnosom. Trh je absolútne presýtený, ponuka vysoko prevyšuje dopyt. Ročne sa na Slovensku narodí okolo 200 tisíc nových psíkov, pričom spoločenská požiadavka je iba na 50 tisíc mláďat. Pravdepodobne budete nakoniec radi, ak sa šteniatok zbavíte hoci aj zadarmo. Ak sa vám aj podarí umiestniť vaše šteniatka, uvedomte si, že inde zostali ešte ďalšie tisíce šteniatok voľných, ktorým sa v konkurencii presadiť nepodarilo a definitívne stratili šancu.

Ak je majiteľ sučky rozhľadený človek, jednoducho neprispeje do tejto obrovskej masy novonarodených šteniatok, z ktorých desiatky tisícok sú topené, alebo inak drasticky zabíjané, v serióznejšom prípade utrácané u veterinárneho lekára. Ak sa vám stane, že cudzí pes proti vašej vôli nakryje vašu hárajúcu sučku, navštívte veterinárnu ambulanciu, v ktorej sučke aplikujú prípravok na zabránenie gravidity.

Ak je majiteľ krycieho psa osoba vám známa, požadujte od neho úhradu týchto finančných nákladov, ak sa bráni, podajte o tom oznámenie regionálnej veterinárnej správe – majiteľ psa sa dopustil priestupku, keďže nezabránil nežiadúcemu rozmnožovaniu. Po nechcenom nakrytí vždy zvážte však tú najlepšiu možnosť: sučku vykastrovať. Psa taktiež.

Ak ste vlastníkom psa: čo môžete urobiť v najbližšej dobe?

Zaevidovať psa na mestskom úrade a vyzdvihnúť si evidenčnú známku – známku umiestniť natrvalo na obojok psa (nie známku očkovaciu) – požiadať veterinárneho lekára o zavedenie mikročipu – prípadný útek alebo stratu psa okamžite nahlásiť na príslušné miesta – uložiť si natrvalo do telefónneho zoznamu mobilného aparátu číslo najbližšieho útulku a veterinárnej ambulancie – kontrolou objektu alebo dvora predpokladať miesta možného úniku psa a tie zaistiť – v prípade, ak už pes zvykne utekať, odstrániť diery v plote a zaistiť vhodným spôsobom zistené miesta úniku – preštudovať si chovateľskú legislatívu (pozri nižšie) – kastrovať svojho „bezpapierového“ psa, sučku – dohodnúť si pravidelné spoločné vychádzky so spriatelenými psami a ich rodinami.

V areáloch firiem aspoň raz denne skontrolovať psov (aj v dňoch pracovného voľna) a poskytnúť im všetko, čo potrebujú: vodu, krmivo, voľný pohyb, sociálne kontakty, prípadne zabezpečiť veterinárne ošetrenie pri zistení choroby.

Neodsúvajte psov do úlohy štekajúceho sluhu - strážcu, ktorému poskytujete iba záchovné minimum vo forme žrádla. Pes je svorkové zviera, potrebuje preto spoločnosť, aj hry. Spôsob držania psa, podľa ktorého kto prvý príde ráno do objektu firmy, ten psa zavrie na celý deň do koterca a ten, kto posledný z práce odchádza ho vypustí do areálu je nepríjemná forma sociálnej deprivácie psa.

Aplikovať svojmu psovi mikročip pri najbližšej návšteve veterinárnej ambulancie by malo byť už dnes samozrejmosťou zo strany každého serióznejšieho chovateľa. Aplikácia mikročipu umožní okamžitý návrat nájdeného psa po jeho strate, úteku. krádeži.

Veríme, že po prečítaní týchto riadkov ste rozhľadeným chovateľom už aj vy.

Súvisiaca legislatíva

Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti

Vyhláška č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat

Všeobecné záväzné nariadenie obce

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 2. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 3. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 4. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 5. Na pošte si s Fumbi kúpite kryptomeny už aj za hotovosť
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 7. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 8. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 1. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 2. OverenaSpolocnost.sk - novinka v oblasti účtovných auditov
 3. Nadšenie zo skúsenosti prenášajú v dm na zákazníka
 4. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 5. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 6. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
 7. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
 8. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 240
 2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 860
 3. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 12 260
 4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 444
 5. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 6 042
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 502
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 920
 8. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 4 167

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Bolesť... 2021
 2. Kristína Jakubičková: Deň, keď sa Ľuboš Blaha prevtelil do Eduarda Hegera
 3. Michala Ries: Dovoliť svojim deťom plakať...
 4. Soňa Fröhlichová: Montreux Jazz Festival - letné hudobné festivaly pri Ženevskom jazere sú v plnom prúde
 5. Štefan Vidlár: Na fraka
 6. Vladimír Krátky: Ruské územné zisky / straty na Ukrajine od začiatku vojny .
 7. Jozef Černek: Dovolenka z nočnej covidovej mory
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb)
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 609
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 605
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 10 434
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 137
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 857
 6. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 051
 7. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 972
 8. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 2 579
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Priamy súboj o tretie miesto medzi celkami T-klub a AC Roma skončil remízou.

Súboj prvých dvoch celkov museli odložiť, pretože obidvaja reprezentovali Martin na majstrovstvách Slovenska.


19 h
Ilustračné foto

V zdravotníctve pracuje už 30 rokov a tvrdí, že situácia v ňom je čoraz horšia.


20 h

Dvadsaťstranový časopis pre všetkých milovníkov krížoviek, logických hier a lúštenia nájdete vložený v regionálnych novinách MY v týždni od 4. júla.


4. júl
Matej Tomka, obranca Fomatu Martin.

Obranca Matej Tomka je ročník narodenia 2000, ale napriek mladému veku je pevnou súčasťou defenzívy Fomatu. Počas jarnej časti si musel zvykať na nového partnera v stopérskej dvojici.


3. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Bolesť... 2021
 2. Kristína Jakubičková: Deň, keď sa Ľuboš Blaha prevtelil do Eduarda Hegera
 3. Michala Ries: Dovoliť svojim deťom plakať...
 4. Soňa Fröhlichová: Montreux Jazz Festival - letné hudobné festivaly pri Ženevskom jazere sú v plnom prúde
 5. Štefan Vidlár: Na fraka
 6. Vladimír Krátky: Ruské územné zisky / straty na Ukrajine od začiatku vojny .
 7. Jozef Černek: Dovolenka z nočnej covidovej mory
 8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb)
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 609
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 605
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 10 434
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 137
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 857
 6. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 051
 7. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 972
 8. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 2 579
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině

Už ste čítali?