Nedeľa, 7. august, 2022 | Meniny má Štefánia

Priehradná – škola rodinného typu

Naša základná škola s materskou školou je plnoorganizovanou školou v územnom obvode mesta Martin, v mestskej časti Priekopa. Hoci prvé snahy o rozvoj vzdelávania v Priekope sa začínajú už niekde v 18. a 19. storočí, prvé oficiálne návrhy na vybudovanie šk

oly – podľa obecnej kroniky boli v roku 1934. Škola bola postavená v roku 1951 a v školskom roku 1958/59 tu začala svoju činnosť osemročná stredná škola – to je prvý medzník v kronike jej existencie. Za takmer polstoročie svojej histórie vychovala veľa mladých ľudí, ktorí sa úspešne zapojili do života. Každý deň, každú hodinu pedagógovia a žiaci našej školy píšu jej úspešné kapitoly.
NAŠA ŠKOLA
Školu tvoria 3 budovy: v prvej je materská škola, I. stupeň ZŠ a ŠKD, v druhej II. stupeň ZŠ a k škole patrí aj školská jedáleň. V tomto školskom roku navštevuje základnú školu 264 žiakov a materskú školu 65 detí. V škole pracuje 36 zamestnancov.
ZAMERANIE
Budovať školu s moderným poňatím vyučovania v 21. storočí so zameraním na rodinný typ školy.
Túto víziu sa nám darí plniť spojením základnej a materskej školy roku 2004, ktoré bolo prirodzeným vyústením snáh vedenia školy a obyvateľov Priekopy vzhľadom na umiestnenie materskej školy v priestoroch školy.
PROFILÁCIA
- otvorená škola – škola pre
2 – 15-ročné deti s úzkou spoluprácou rodičov, starých rodičov a priateľov školy
- stabilizovaný pedagogický kolektív
- podmienky pre mimoškolskú činnosť žiakov
- podmienky pre integráciu detí s poruchami učenia a správania
ŠPECIFICKÉ PREDNOSTI
- škola je situovaná v tichom a pokojnom prostredí najväčšej mestskej časti Martina s dobrou dostupnosťou
- menšia škola – každého žiaka poznáme od návštevy materskej školy a vstupu do 1. triedy
- generačná škola – rodičia a starí rodičia sa vracajú do našej školy prostredníctvom svojich detí a vnukov
- dobrá spolupráca s rodičmi, poslancami a priekopskou verejnosťou
- dobré výchovno-vzdelávacie výsledky a záujem pedagógov o školskú aj mimoškolskú činnosť
- vyučovanie anglického jazyka od materskej školy a I. ročníka ZŠ ako nepovinného predmetu
ŠKOLSKÁ A MIMOŠKOLSKÁ
ČINNOSŤ
Počas každého školského roku sa pedagógovia školy a žiaci zapájajú do rôznych druhov činností – v prospech školy, ale aj samotných žiakov.
Spolu so žiakmi organizujeme podujatia, podčiarkujúce zameranie školy – a to je vytváranie rodinného typu školy. K tradičným patria:
- Akadémie – so zameraním na spoznávanie a uchovávanie zvykov a tradícií nášho ľudu
- V materskej škole a školskom klube detí usporadúvame tvorivé dielne spolu s rodičmi s ukážkami výroby tradičných slovenských výrobkov
- Týždeň detských radostí je populárny už dlhé roky u detí aj rodičov v materskej škole
- Mikulášske besiedky
- Fašiangové karnevaly detí materskej školy a I. stupňa ZŠ
- V materskej škole usporadúvame Týždeň športu a brannosti
- Deti z materskej školy sa zúčastňujú školy v prírode
Organizujeme dve
okresné súťaže:
1. Novoročnú latku – najstaršiu súťaž okresu Martin v skoku do výšky (33 ročníkov)
2. Viem, čo viem? – dejepisnú súťaž o regionálnych dejinách mesta Martin a Turca (5 ročníkov)
- zapájame sa do tradičných okresných a celoslovenských súťaží – literárnych, recitačných, matematických, prírodovedných...
- najväčšie úspechy dosahujeme v streleckých a atletických súťažiach
Partnerská spolupráca
Už 7 rokov máme partnerskú družbu so Základnou školou Jana Masaryka v Prahe – Vinohradoch.
Toto partnerstvo spočíva predovšetkým v prepojení projektov škôl a výmene skúseností z pedagogickej činnosti škôl s právnou subjektivitou. Na to nám slúžia výmenné návštevy pedagógov aj žiakov, zoznamujeme sa s prostredím a porovnávame podmienky na rozvoj vzdelania na Slovensku a v Čechách.
Tento rok v máji privítame našich kolegov-partnerov a ukážeme im nielen našu školu, ale spoločne si pozrieme aj krásy okolia Turca.
Záujmové útvary
V škole pracuje 16 záujmových útvarov, je v nich zapojených 228 žiakov, čo je 84 percent z celkového počtu žiakov.
Pre I. stupeň:
Šikovné ruky, pohybové hry, práca s počítačom pre 1. a 3. ročník, dramatický krúžok, anglický jazyk pre 2. ročník a ŠKD
Pre II. stupeň:
Šachový krúžok, informatika pre 6. ročník, šikovné ruky, rozhlasový-novinársky krúžok, volejbal pre 6. a 7. ročník, basketbal pre 5. a 6. ročník, matematický pre 5. ročník, ruský jazyk pre 7. až 9. ročník a nemecký jazyk
Najúspešnejším záujmovým útvarom je dlhé roky strelecký záujmový útvar, ktorý každoročne získava najvyššie ocenenia v okresných, ale i celoslovenských súťažiach v streľbe zo vzduchovej zbrane a brannom viacboji. Svedčia o tom plné vitríny pohárov, zdobiacich priestory školy.
PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Jedným z hlavných cieľov školy je už spomínané vytváranie školy rodinného typu. Preto sa snažíme prezentovať ju čo najviac smerom na verejnosť. Najpopulárnejšie sú spomínané akadémie, vianočné trhy, ale aj ďalšie akcie.
Každoročne na začiatku školského roku vydávame pre rodičov spravodaj školy, v ktorom nájdu rodičia a verejnosť základné údaje o koncepcii a úlohách v danom školskom roku. Dlhoročne vydávame aj školský časopis Priehradníček, v tomto šk. roku už 24. číslo.

Ďalšou peknou tradíciou je každoročné stretnutie s dôchodcami – pracovníkmi školy, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku. Stretávame sa s nimi pri príležitosti Dňa učiteľov a vždy sa na tieto stretnutia tešíme. Veď bodaj by aj nie, keď nám vždy pripomenú, že „oni sa vracajú domov„. Je to pre nás veľké vyznamenanie. Všetky tieto aktivity prezentujeme verejnosti pozvaním a v regionálnom vysielaní Televízie Turiec.
PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE
POHOVORY
Naši žiaci sú priebežne v VII. – IX. ročníku pripravovaní na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. Vyučujúci slovenského jazyka a matematiky v týchto ročníkoch formou aktivít na hodinách, na nepovinných a voliteľných predmetoch, ale i na doučovaní, pracujú so žiakmi na úspešnom zvládnutí základného učiva, potrebného na prijímacie pohovory, najnovšie na zvládnutie MONITORU 9.
V tomto školskom roku sme práve v MONITORE 9 obstáli najlepšie z martinských štátnych škôl.
STRATEGICKÉ CIELE NA NAJBLIŽŠIE ROKY
- zviditeľňovať školu v najširšom okolí jej prezentovaním na verejnosti
- zabezpečiť stabilizáciu pedagogického kolektívu s odbornosťou nad 85%
- vytvárať také podmienky, aby najmenej 80% detí bolo zapojených do mimoškolskej činnosti ako najlepšej primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov
- uplatňovať tvorivo-humanistický model vyučovania
- v rámci rozvoja informatiky neustále modernizovať počítačové miestnosti
- v spolupráci s mestom Martin a poslancami mestskej časti Priekopa dostavať športový areál a zrekonštruovať telocvičňu
- zestetizovať priestory budov školy v spolupráci s rodičmi prostredníctvom Rady školy a Rady rodičov - v spolupráci s Radou rodičov získavať 2 % z daní fyzických a právnických osôb
- zapájať učiteľov do rôznych foriem vzdelávania s cieľom skvalitniť vyučovací proces
- zapájať deti v MŠ a žiakov školy do súťaží, projektov, školskej a mimoškolskej činnosti, s cieľom rozvíjať ich tvorivosť a aktivitu
- vytvárať v rodičoch a žiakoch ZŠ a MŠ pocit spolupatričnosti so školou, hrdosť na školu v súlade s víziou školy – budovať školu rodinného typu.
Zdravá škola
Už roky propagujeme projekt zameraný na výchovu detí k zdravému životnému štýlu.
Otvorená škola
Otvorená smerom k verejnosti a k novým a moderným vzdelávacím aktivitám.
INFOVEK
V rámci celoslovenského projektu sme získali a vybudovali počítačovú učebňu pre žiakov II. stupňa aj s internetom. Aj táto učebňa je využívaná žiakmi, ale i pracovníkmi školy počas celého dňa.
Adamko
Do projektu sú zapojené deti na I. stupni, ktoré si pomocou Adamka osvojujú základné hygienické, stravovacie a spoločenské návyky.
Krok za krokom
Spojením ZŠ s MŠ sme tieto projekty oficiálne prepojili. Deti z materskej školy sa oboznamujú s vyučovaním, s učiteľkami a s tým, čo „naozajstná škola„ znamená pre život dieťaťa. Pre vylepšenie podmienok na realizáciu projektu sme prepojili dve triedy v budove I. stupňa na výučbu podľa projektu na vyučovacích hodinách.
Návrat športu do Priekopy
V rámci tohto projektu sa snažíme v spolupráci s mestom Martin a poslancami Priekopy o dobudovanie športového areálu pri škole.
Vlastná tvorba žiakov
Počas celého šk. roku na hodinách slovenského jazyka a v novinárskom krúžku pracujeme s deťmi na vlastnej tvorbe – žiaci píšu básne, prózu, články, ktoré posielame do literárnych súťaží a uverejňujeme v školskom časopise Priehradníček.
Správaj sa normálne
V spolupráci s mestskou políciou sa žiaci V. ročníka učia na špeciálnych hodinách správať sa ako účastníci verejnej dopravy správne, slušne a zodpovedne.
Projekty na získanie dotácií
Na súťaže a akcie každoročne vypracúvame projekty na získanie grantov od mesta Martin. Financie získavame na projekty:
- súťaž Novoročná latka
- súťaž Viem, čo viem?
- strelecký záujmový útvar
- na financovanie športových aktivít v materskej škole

SkryťVypnúť reklamu


Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kde vybavíte žiadosť o hypotéku bez návštevy pobočky?
 2. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 7. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila
 8. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina
 1. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 2. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 3. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 4. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 5. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 6. Tetovanie a piercing - aké zdravotné riziká môžu spôsobiť?
 7. Aké sú vízie slovenských vodičov a architektov?
 8. Toto sú vízie slovenských vodičov a architektov
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 8 900
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 6 764
 3. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 6 178
 4. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 5 281
 5. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 5 155
 6. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 982
 7. First moment: Maldivy, Maurícius či Mexiko na dosah jedným letom 2 819
 8. Dobrá správa pre pacientov s cukrovkou 2 487

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Kolibríky a ruskí orkovia
 2. Otilia Horrocks: Voliči si zaslúžia viac...
 3. Matúš Grznár: Výzva Igorovi Matovičovi k sebareflexii a odstúpeniu.
 4. Marián Kozák: Festival "Európskeho ľudového remesla" v Kežmarku 2022
 5. Štefan Vidlár: Bola jedna rodina
 6. Rastislav Jusko: Konflikt Matoviča a Sulíka ukazuje zhubnosť stavu demokracie na Slovensku.
 7. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022 alebo 500 km za 5 týždňov. Prológ, časť záverečná. Týždne štvrtý a piaty. Záverečný sumár.
 8. Andrea Ostrihoňová: Ave Danuvina Alacris
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 43 730
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 24 785
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 9 386
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 115
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 5 108
 6. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 4 451
 7. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 126
 8. Jana Melišová: Investovať či neinvestovať? 3 840
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Pamätná tabuľa je venovaná rodákovi z Necpál Jozefovi Justhovi.

V Žabokrekoch si uctili pamiatku Jána Vaňa turistickým výstupom a deti sa opäť zabavili na biblickom tábore.


17m
Urológ Švihra pracuje so špeciálnym softvérom.

Špeciálny softvér bol vyvinutý vo Francúzku.


a 1 ďalší 7 h
Zverenci Pavla Šuhaja vstúpili do súťaže tesnou prehrou.

Celok Veľkých Ludiniec predviedol v Žabokrekoch organizovanú hru, na ktorú naši veľmi ťažko hľadali recept. Navyše sa hostia tesne pred prestávkou dostali do vedenia a tesný náskok aj s prispením umného kúskovania hry a hereckého umenia ustrážili až do konca.


8 h
Naposledy sa medveď snažil dostať do areálu cez tento plot.

Chovateľa už dva týždne ohrozuje pravdepodobne medvedica s mladými a ničí mu majetok.


6. aug

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Kolibríky a ruskí orkovia
 2. Otilia Horrocks: Voliči si zaslúžia viac...
 3. Matúš Grznár: Výzva Igorovi Matovičovi k sebareflexii a odstúpeniu.
 4. Marián Kozák: Festival "Európskeho ľudového remesla" v Kežmarku 2022
 5. Štefan Vidlár: Bola jedna rodina
 6. Rastislav Jusko: Konflikt Matoviča a Sulíka ukazuje zhubnosť stavu demokracie na Slovensku.
 7. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022 alebo 500 km za 5 týždňov. Prológ, časť záverečná. Týždne štvrtý a piaty. Záverečný sumár.
 8. Andrea Ostrihoňová: Ave Danuvina Alacris
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 43 730
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 24 785
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 9 386
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 115
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 5 108
 6. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 4 451
 7. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 126
 8. Jana Melišová: Investovať či neinvestovať? 3 840
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914

Už ste čítali?