Nedeľa, 28. máj, 2023 | Meniny má Viliam

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 42 – ročník 2007/2008

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ ponúka záujemcom uvedenie reklamy (formát A5 – vo vnútri materiálu nefarebná á 1000,- Sk, posledná strana obálková – farebná á 3000,- Sk) v Rozpise Turčianskych futbalových súťaží na súťažný ročník 2008/2009. Je to brožúrka, ktorá slúži v každodennej práci funkcionárom FO, FK počas celej sezóny. Uvedené sú v nej základné informácie o organizovaných súťažiach s ich termínovými listinami, pravidlami, organizáciou, ekonomickými náležitosťami, vyžrebovaním súťaží riadených TFZ – I. a II. triedy dospelých, dorastu, žiakov, adresárom klubov, rozhodcov a delegátov zväzu. Ponuky zasielajte do 30.6.2008 na adresu: TFZ, A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, e-mail tfz@tfz.sk.
2. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaži Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2008/2009. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 23. 6. 2008.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Kontumujeme MFS II. triedy 18. kolo Turček – T. Štiavnička a priznávame 3 body FO T. Štiavnička. Výsledok 0:6 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti podľa SP čl. 100/i – štart hráča domácich Miroslav Mesík 851229 v treste po 4 ŽK. Prípad postupujeme na doriešenie DK.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Na základe vzájomnej dohody družstiev nariaďujeme odohrať MFS žiakov Sk. B. 17. kolo Diviaky – Dubové v sobotu 31. 5. 2008 o 10.00 h.
2. Na základe vzájomnej dohody družstiev nariaďujeme odohrať MFS žiakov Sk. A. 20. kolo Žabokreky – Belá 8. 6. 2008 o 14.00 h.
3. Námietka kapitána domácich z MFS žiakov Sk. B 16. kolo Diviaky – Príbovce zo dňa 25. 5. 2008 bola prerokovaná a postúpená na DK a KR.
4. Námietka kapitána hostí z MFS dorastu Sk. B 16. kolo M. Čepčín - Valča dňa 24. 5. 2008 bola prerokovaná a postúpená na KR.
5. Vyjadrenia R a AR z MFS dorastu Sk. B 16. kolo M. Čepčín – Valča odstupujeme na doriešenie DK.
6. Finálové zápasy žiakov sa uskutočnia v sobotu 14. júna 2008 na ihrisku FK Trebostovo s nasledovným programom: o 14.00 hod. zápas o 3. miesto – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na druhom mieste v Sk. A a v Sk. B, o 16.15 hod. zápas o 1. miesto (o majstra Turca na rok 2008) – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na prvom mieste v Sk. A a v Sk. B.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 27. 5. 2008 (predseda Pavol Baják):
1. DP-163 Marek Hollý 730820 Fomat Martin: ZČN 2 MFS od 26. 5. 2008, 1-6-1a.
2. DP-164 Andrej Barunik 940609 FO Malý Čepčín: ZČP 2 MFS do 30. 9. 2008, 1-6a-1a.
3. DP-165 ZČN 1 MFS za 4 ŽK od 26. 5. 2008: Miroslav Tavel 670929 FO T. Štiavnička, Martin Haresník 800808 FO Diviaky, Tomáš Vrabec 911223 FO Podhradie.
4. DP-166 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Ľubomír Šimko 940109 FO Diviaky – chýba poplatok za ČK, Marek Chovanec 940711 FO Diviaky – chýba poplatok za ČK.
5. DP-167 Tomáš Siget 900719 FO Sučany: ZČN 3 MFS od 27. 5. 2008, 1-2b – uhradiť 100 Sk.
6. DP-168 FK Dražkovce družstvo dorastu – podmienečné uzatvorenie ihriska na 1 MFS do 31. 10. 2008 plus pokuta 500 Sk + 250 za prerokovanie, DP 2-1b.
7. DP-169 Miroslav Mesík 851209 FO Turček – DK hráčovi dňom 26. 5. 2008 zastavuje činnosť. Hráč v termíne do 2. 6. 2008 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (štart v zastavenej činnosti za 4 ŽK) a poplatok 150.- Sk za prerokovanie previnenia. Vyjadrenie a poplatok 200.- Sk zašle aj vedúci družstva v tomto MFS.
8. DP-170 DK predvoláva na svoje zasadnutie 3. 6. 2008 o 16.00 hod. z MFS dorastu M. Čepčín – Valča R Erik Kucharčík, AR Jozef Šípka. O 17.00 hod. z MFS I. triedy dospelých Dubové – Turč. Teplice B R Miroslava Kohúta, DZ Milana Holotíka, z FO T. Teplice B kapitána Ľubomíra Hromadu a trénera Ján Rešetára. Ú časť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne potrebná pod následkom disciplinárnych opatrení.
9. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Realizačný team výberu mužov TFZ, tréneri Milan Bielik a Ján Rešetár, nominoval do širšieho výberu na prípravný výberový zápas 11. júna 2008 (streda) o 18.30 h. na ihrisku MŠK Fomat Martin týchto hráčov: P. Kučera, M. Kosinka, M. Hollý, M. Turčina, A. Poruba, J. Krkoška, M. Pánik, M. Schmidt (všetci Fomat Martin), R. Kružlic, R. Šolc, M. Endresl (všetci T. Teplice B), M. Čujko, M. Tavel (obaja T. Štiavnička), J. Getta, M. Kostra (obaja Podhradie), D. Hrivnák (dubové), R. Fučela (Sklabiňa), O. Líška (Žabokreky), N. Hübner (Bystrička), P. Černák (Kláštor), M. Kempný (Blatnica), M. Garaj (Horná Štubňa).
Zraz hráčov je 11. 6. 2007 o 17.30 na ihrisku MŠK Fomat Martin. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. Výberový zápas sa uskutoční v rámci prípravy na medzioblastné futbalové stretnutie medzi výbermi TFZ Martin a ObFZ Topoľčany, ktoré sa odohrá v sobotu 28. júna 2008 v Topoľčanoch. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. Bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2007/2008). Každý hráč dostal pozvánku prostredníctvom FO.
Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Pavlák):
1. Známky DZ z MFS hraných 24. – 25. 5. 2008: Dubové – T. Teplice B (8-8), Bystrička – Žabokreky (7,9-7,9), T. Kľačany – Fomat Martin (6,8-7,8), Košťany – Valča B (7,7-8), Podhradie – Diviaky (7,5), M. Čepčín – Blatnica (7,5-7,9-7,9).
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. KR predvoláva z MFS dorastu M. Čepčín – Valča R Erika Kucharčíka a AR Jozefa Šípku na 3. 6. 2008 o 16.00 hod.
2.Chyby R z MFS 24. – 25. 5. 2008: Dolinský 0,5, Figura 1,4, Gábor 0,5, Kohút 0,5, Kucharčík 0,5, Mikula 0,5 a 0,2, Skvašík 0,5.
3. KR oznamuje všetkým R TFZ, že 17. 6. 2008 o 18.00 h. sa uskutočnia povinné fyzické previerky v areáli SOUS Martin. Účasť je povinná kvôli zaradeniu do nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2008/2009.
4. KR pozastavuje delegovanie od 10. 6. 2008 nasledovným R: Kohút, Kunert, Parenička, Skvašík z dôvodu nepredloženia na KR potvrdenie o lekárskej prehliadke.
5. KR predvoláva R Jozef Figura na svoje zasadnutie 3. 6. 2008 o 16.15 h. z MFS žiakov Sk. B Kláštor – Mošovce.
6. KR žiada R M. Kohúta uhradiť poplatok 200 Sk (prerokovanie priestupku na DK) pod následkom zastavenia činnosti od 4. 6. 2008.
7. KR žiada R P. Scherer, P. Najšel, I. Zelezník, ktorí oznámili zmenu oddielovej príslušnosti, aby uhradili poplatok 300.- Sk na sekretariáte TFZ do 30. 6. 2008.
R – obsadenie R a DZ na 7. - 8. 6. 2008
I. TRIEDA – 24 kolo 8. júna 2008 o 17.00 h: Dubové – Žabokreky (Polonec, Karolčík, Zaťková – Tomčány), Turč. Teplice B – Mošovce (Mikula, Scherer – Lupták), Bystrička – Fomat Martin (7. 6., Kunert, Polonec, Karolčík – Košalko), Sklabiňa – Kláštor (7. 6., Scherer, Mikula, Kohút – Lamoš), Turč. Kľačany – Valča B (TFZ, TFZ, TFZ), Krpeľany – Diviaky (Kohút, Kunert – Pavlák), Košťany – Podhradie (7. 6., TFZ, TFZ, TFZ).
II. TRIEDA – 20. kolo 8. júna 2008 o 17.00 h: Malý Čepčín – Horná Štubňa (Kucharčík, Dolinský), Blatnica – Slov. Pravno (Skvašík, Parenička), Diviaky B – Turč. Štiavnička (v Háji, Gábor, Mäčko), Kláštor B – Priekopa (v Slovanoch, Figura, Hadvidžiak), Turček – Lipovec (Najšel, Šípka), Necpaly – Sklené (7. 6., Kubeník, Zaťková).
DORAST Sk. A – 18. kolo 7. júna 2008 o 17.00 h: Krpeľany – Belá (Kucharčík, Parenička),
Lipovec – Dražkovce (Skvašík, Mäčko), Bystrička – Turany (o 14.30, Polonec, Karolčík), Sklabiňa – Vrútky (o 14.30, Mikula, Kohút), Sučany – Podhradie (Figura, Hadvidžiak).
DORAST Sk. B – 18. kolo 7. júna 2008 o 17.00 h: Dubové – Slov. Pravno (Rusnák, TFZ),
Blatnica – Ďanová (Najšel, TFZ), Diviaky – Valča (Gábor, TFZ), Malý Čepčín – Košťany (Dolinský, Šípka).
ŽIACI Sk. A – 20. kolo 8. júna 2008 o 10.00 h: Krpeľany – Dražkovce (Figura), Žabokreky – Belá (o 14.00, Scherer), Sklabiňa – Trebostovo (Zaťková), Turč. Kľačany – Lipovec (Mikula), Košťany – Turany (Kubeník).
ŽIACI Sk. B – 18. kolo 8. júna 2008 o 10.00 h: Dubové – Slov. Pravno (Rusnák), Horná Štubňa – Mošovce (Kohút), Háj – Valča (Kucharčík), Kláštor – Príbovce (Polonec), Malý Čepčín – Diviaky (Najšel).
Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 3. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 4. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 5. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
 6. Plánujete si dokonalú rodinnú dovolenku?
 7. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 8. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami
 1. Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety
 2. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
 4. Päť rád, ako si po vysokej škole nájsť vysnívanú prácu
 5. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 6. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 7. 7 dôvodov, že investícia do bezpečnostných dverí sa vypláca
 8. Dualisti o praxi: Sme súčasťou všetkých procesov
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 9 640
 2. Existuje viac spôsobov, ako znížiť mesačnú splátku na hypotéke 8 108
 3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 7 293
 4. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 075
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 766
 6. Ďurákovci a ich biznis: Z malého e-shopu k státisícovým tržbám 4 546
 7. Čeľustní ortopédi bijú na poplach: Pacienti potrebujú ochranu 3 713
 8. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 459

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Azda mi chce admin zakázať v SME publikovať? (1.)
 2. Peter Kubica: Kniha o tom, ako odbehnúť maratóny
 3. Ján Škerko: Smero-hlasácko-fašistická Hydra. Herkules, kde si?
 4. Anna Miľanová: V zálive...
 5. Ján Šeďo: "Putin dostal dve facky a povedal, že sa Ukrajine pomstí".
 6. Jozef Varga: Slúžil som v armádach štyroch štátov / 28. /
 7. Silvia Smolková: Ako hasia problémy v republike naše „stopäťdesiatky“?
 8. Dušan Király: Kuala Lumpur: tajomstvá Petronas Towers a záhadné zmiznutie Belgičanky
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 106 865
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 582
 3. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 35 531
 4. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 30 520
 5. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 243
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 14 298
 7. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 7 334
 8. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 009
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Pavol Šuhaj sa k svojmu odchodu vyjadril veľmi krátko.

Tréner Pavol Šuhaj sedel na lavičke Fomatu takmer päť rokov. Ak zarátame aj pohárové stretnutia mužstvo Martina viedol v 118 súťažných zápasoch.


15 h
Dopoludnia vysadili dvesto malých smrekov.

Deň strávili s dlhoročným lesníkom.


redakcia 19 h
Most na ostrov Vir.

Slovenskú klasiku aj tento rok využijú tisíce dovolenkárov.


26. máj

Až 35,8% dospelých fajčiarov zahadzuje cigaretové ohorky na zem. Užívatelia nahrievaného tabaku pristupujú k životnému prostrediu a ekológii oveľa zodpovednejšie než fajčiari.


26. máj

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Azda mi chce admin zakázať v SME publikovať? (1.)
 2. Peter Kubica: Kniha o tom, ako odbehnúť maratóny
 3. Ján Škerko: Smero-hlasácko-fašistická Hydra. Herkules, kde si?
 4. Anna Miľanová: V zálive...
 5. Ján Šeďo: "Putin dostal dve facky a povedal, že sa Ukrajine pomstí".
 6. Jozef Varga: Slúžil som v armádach štyroch štátov / 28. /
 7. Silvia Smolková: Ako hasia problémy v republike naše „stopäťdesiatky“?
 8. Dušan Király: Kuala Lumpur: tajomstvá Petronas Towers a záhadné zmiznutie Belgičanky
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 106 865
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 582
 3. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 35 531
 4. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 30 520
 5. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 243
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 14 298
 7. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 7 334
 8. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 009
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?