Pondelok, 23. máj, 2022 | Meniny má Želmíra

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 42 – ročník 2007/2008

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ ponúka záujemcom uvedenie reklamy (formát A5 – vo vnútri materiálu nefarebná á 1000,- Sk, posledná strana obálková – farebná á 3000,- Sk) v Rozpise Turčianskych futbalových súťaží na súťažný ročník 2008/2009. Je to brožúrka, ktorá slúži v každodennej práci funkcionárom FO, FK počas celej sezóny. Uvedené sú v nej základné informácie o organizovaných súťažiach s ich termínovými listinami, pravidlami, organizáciou, ekonomickými náležitosťami, vyžrebovaním súťaží riadených TFZ – I. a II. triedy dospelých, dorastu, žiakov, adresárom klubov, rozhodcov a delegátov zväzu. Ponuky zasielajte do 30.6.2008 na adresu: TFZ, A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, e-mail tfz@tfz.sk.
2. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaži Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2008/2009. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 23. 6. 2008.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Kontumujeme MFS II. triedy 18. kolo Turček – T. Štiavnička a priznávame 3 body FO T. Štiavnička. Výsledok 0:6 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti podľa SP čl. 100/i – štart hráča domácich Miroslav Mesík 851229 v treste po 4 ŽK. Prípad postupujeme na doriešenie DK.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Na základe vzájomnej dohody družstiev nariaďujeme odohrať MFS žiakov Sk. B. 17. kolo Diviaky – Dubové v sobotu 31. 5. 2008 o 10.00 h.
2. Na základe vzájomnej dohody družstiev nariaďujeme odohrať MFS žiakov Sk. A. 20. kolo Žabokreky – Belá 8. 6. 2008 o 14.00 h.
3. Námietka kapitána domácich z MFS žiakov Sk. B 16. kolo Diviaky – Príbovce zo dňa 25. 5. 2008 bola prerokovaná a postúpená na DK a KR.
4. Námietka kapitána hostí z MFS dorastu Sk. B 16. kolo M. Čepčín - Valča dňa 24. 5. 2008 bola prerokovaná a postúpená na KR.
5. Vyjadrenia R a AR z MFS dorastu Sk. B 16. kolo M. Čepčín – Valča odstupujeme na doriešenie DK.
6. Finálové zápasy žiakov sa uskutočnia v sobotu 14. júna 2008 na ihrisku FK Trebostovo s nasledovným programom: o 14.00 hod. zápas o 3. miesto – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na druhom mieste v Sk. A a v Sk. B, o 16.15 hod. zápas o 1. miesto (o majstra Turca na rok 2008) – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na prvom mieste v Sk. A a v Sk. B.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 27. 5. 2008 (predseda Pavol Baják):
1. DP-163 Marek Hollý 730820 Fomat Martin: ZČN 2 MFS od 26. 5. 2008, 1-6-1a.
2. DP-164 Andrej Barunik 940609 FO Malý Čepčín: ZČP 2 MFS do 30. 9. 2008, 1-6a-1a.
3. DP-165 ZČN 1 MFS za 4 ŽK od 26. 5. 2008: Miroslav Tavel 670929 FO T. Štiavnička, Martin Haresník 800808 FO Diviaky, Tomáš Vrabec 911223 FO Podhradie.
4. DP-166 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Ľubomír Šimko 940109 FO Diviaky – chýba poplatok za ČK, Marek Chovanec 940711 FO Diviaky – chýba poplatok za ČK.
5. DP-167 Tomáš Siget 900719 FO Sučany: ZČN 3 MFS od 27. 5. 2008, 1-2b – uhradiť 100 Sk.
6. DP-168 FK Dražkovce družstvo dorastu – podmienečné uzatvorenie ihriska na 1 MFS do 31. 10. 2008 plus pokuta 500 Sk + 250 za prerokovanie, DP 2-1b.
7. DP-169 Miroslav Mesík 851209 FO Turček – DK hráčovi dňom 26. 5. 2008 zastavuje činnosť. Hráč v termíne do 2. 6. 2008 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (štart v zastavenej činnosti za 4 ŽK) a poplatok 150.- Sk za prerokovanie previnenia. Vyjadrenie a poplatok 200.- Sk zašle aj vedúci družstva v tomto MFS.
8. DP-170 DK predvoláva na svoje zasadnutie 3. 6. 2008 o 16.00 hod. z MFS dorastu M. Čepčín – Valča R Erik Kucharčík, AR Jozef Šípka. O 17.00 hod. z MFS I. triedy dospelých Dubové – Turč. Teplice B R Miroslava Kohúta, DZ Milana Holotíka, z FO T. Teplice B kapitána Ľubomíra Hromadu a trénera Ján Rešetára. Ú časť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne potrebná pod následkom disciplinárnych opatrení.
9. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Realizačný team výberu mužov TFZ, tréneri Milan Bielik a Ján Rešetár, nominoval do širšieho výberu na prípravný výberový zápas 11. júna 2008 (streda) o 18.30 h. na ihrisku MŠK Fomat Martin týchto hráčov: P. Kučera, M. Kosinka, M. Hollý, M. Turčina, A. Poruba, J. Krkoška, M. Pánik, M. Schmidt (všetci Fomat Martin), R. Kružlic, R. Šolc, M. Endresl (všetci T. Teplice B), M. Čujko, M. Tavel (obaja T. Štiavnička), J. Getta, M. Kostra (obaja Podhradie), D. Hrivnák (dubové), R. Fučela (Sklabiňa), O. Líška (Žabokreky), N. Hübner (Bystrička), P. Černák (Kláštor), M. Kempný (Blatnica), M. Garaj (Horná Štubňa).
Zraz hráčov je 11. 6. 2007 o 17.30 na ihrisku MŠK Fomat Martin. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. Výberový zápas sa uskutoční v rámci prípravy na medzioblastné futbalové stretnutie medzi výbermi TFZ Martin a ObFZ Topoľčany, ktoré sa odohrá v sobotu 28. júna 2008 v Topoľčanoch. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. Bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2007/2008). Každý hráč dostal pozvánku prostredníctvom FO.
Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Pavlák):
1. Známky DZ z MFS hraných 24. – 25. 5. 2008: Dubové – T. Teplice B (8-8), Bystrička – Žabokreky (7,9-7,9), T. Kľačany – Fomat Martin (6,8-7,8), Košťany – Valča B (7,7-8), Podhradie – Diviaky (7,5), M. Čepčín – Blatnica (7,5-7,9-7,9).
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. KR predvoláva z MFS dorastu M. Čepčín – Valča R Erika Kucharčíka a AR Jozefa Šípku na 3. 6. 2008 o 16.00 hod.
2.Chyby R z MFS 24. – 25. 5. 2008: Dolinský 0,5, Figura 1,4, Gábor 0,5, Kohút 0,5, Kucharčík 0,5, Mikula 0,5 a 0,2, Skvašík 0,5.
3. KR oznamuje všetkým R TFZ, že 17. 6. 2008 o 18.00 h. sa uskutočnia povinné fyzické previerky v areáli SOUS Martin. Účasť je povinná kvôli zaradeniu do nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2008/2009.
4. KR pozastavuje delegovanie od 10. 6. 2008 nasledovným R: Kohút, Kunert, Parenička, Skvašík z dôvodu nepredloženia na KR potvrdenie o lekárskej prehliadke.
5. KR predvoláva R Jozef Figura na svoje zasadnutie 3. 6. 2008 o 16.15 h. z MFS žiakov Sk. B Kláštor – Mošovce.
6. KR žiada R M. Kohúta uhradiť poplatok 200 Sk (prerokovanie priestupku na DK) pod následkom zastavenia činnosti od 4. 6. 2008.
7. KR žiada R P. Scherer, P. Najšel, I. Zelezník, ktorí oznámili zmenu oddielovej príslušnosti, aby uhradili poplatok 300.- Sk na sekretariáte TFZ do 30. 6. 2008.
R – obsadenie R a DZ na 7. - 8. 6. 2008
I. TRIEDA – 24 kolo 8. júna 2008 o 17.00 h: Dubové – Žabokreky (Polonec, Karolčík, Zaťková – Tomčány), Turč. Teplice B – Mošovce (Mikula, Scherer – Lupták), Bystrička – Fomat Martin (7. 6., Kunert, Polonec, Karolčík – Košalko), Sklabiňa – Kláštor (7. 6., Scherer, Mikula, Kohút – Lamoš), Turč. Kľačany – Valča B (TFZ, TFZ, TFZ), Krpeľany – Diviaky (Kohút, Kunert – Pavlák), Košťany – Podhradie (7. 6., TFZ, TFZ, TFZ).
II. TRIEDA – 20. kolo 8. júna 2008 o 17.00 h: Malý Čepčín – Horná Štubňa (Kucharčík, Dolinský), Blatnica – Slov. Pravno (Skvašík, Parenička), Diviaky B – Turč. Štiavnička (v Háji, Gábor, Mäčko), Kláštor B – Priekopa (v Slovanoch, Figura, Hadvidžiak), Turček – Lipovec (Najšel, Šípka), Necpaly – Sklené (7. 6., Kubeník, Zaťková).
DORAST Sk. A – 18. kolo 7. júna 2008 o 17.00 h: Krpeľany – Belá (Kucharčík, Parenička),
Lipovec – Dražkovce (Skvašík, Mäčko), Bystrička – Turany (o 14.30, Polonec, Karolčík), Sklabiňa – Vrútky (o 14.30, Mikula, Kohút), Sučany – Podhradie (Figura, Hadvidžiak).
DORAST Sk. B – 18. kolo 7. júna 2008 o 17.00 h: Dubové – Slov. Pravno (Rusnák, TFZ),
Blatnica – Ďanová (Najšel, TFZ), Diviaky – Valča (Gábor, TFZ), Malý Čepčín – Košťany (Dolinský, Šípka).
ŽIACI Sk. A – 20. kolo 8. júna 2008 o 10.00 h: Krpeľany – Dražkovce (Figura), Žabokreky – Belá (o 14.00, Scherer), Sklabiňa – Trebostovo (Zaťková), Turč. Kľačany – Lipovec (Mikula), Košťany – Turany (Kubeník).
ŽIACI Sk. B – 18. kolo 8. júna 2008 o 10.00 h: Dubové – Slov. Pravno (Rusnák), Horná Štubňa – Mošovce (Kohút), Háj – Valča (Kucharčík), Kláštor – Príbovce (Polonec), Malý Čepčín – Diviaky (Najšel).
Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
 2. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 3. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 4. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 5. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 6. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 7. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 8. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 1. Príďte si vychutnať výstavu ilustrácií pre deti
 2. Liptovský Mikuláš: V našom meste pes neskapal
 3. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
 4. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
 5. Gestačný diabetes mellitus
 6. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 7. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 8. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 1. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 6 726
 2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 4 811
 3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 3 829
 4. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 2 198
 5. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 143
 6. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 504
 7. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 385
 8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 015

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Vedieť odísť z verejnej funkcie je už fikcia
 2. Michal Pavlík: Ako ovplyvní vysoká miera inflácie a následné zvyšovanie úrokových sadzieb náš život?
 3. Dana Janebová: Modlitba do nádoby
 4. Eva Gallova: Puškina ženy milovali
 5. Otilia Horrocks: Nulová daň na dámske hygienické sanitárne vložky a tampóny.
 6. Matúš Lazúr: Viac matematiky na vás, nie ďalšiu hodinu skákania cez kozu
 7. Adam Sedláček: Únava a stres z odpočinku.
 8. Věra Tepličková: Konečne poriadok alebo Ako sa bude krúžkovať po novom
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 285
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 9 113
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 8 678
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 5 780
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 764
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 3 348
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 039
 8. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 095
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 3. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 4. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Ronald McDonald House Charities, (RMHC) môže opäť po pandémii pomáhať s renováciami detských oddelení na Slovensku.


2 h

Môj náučný a zábavný zošit 2 je názov časopisu špeciálne určeného pre žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorý na 32 stranách prináša množstvo zábavy aj poučenia.


20. máj
Kúpalisko Drienok v Mošovciach sa otvorí 1. júla.

V minuloročnej sezóne pre studené počasie v auguste chýbali návštevníci.


8 h
Miroslav Barčík opäť patril medzi ústredné postavy nášho mužstva.

Martinčania držali svojho súpera v zápase tým, že ho definitíve nedorazili. Najmä šanca, ktorú v závere prvého polčasu zahodil Jasenovský, musí skončiť v sieti.


12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kvetinové koberce fialovej levandule, žltej horčice a červeného maku budú pastvou pre oči okoloidúcich turistov.


21. máj

Pásový opar pripúta na nemocničné lôžko až 700 pacientov ročne.


14. máj

Prinášame tipy na výlety v Turci.


21. máj

Máme k dispozícii obžalobný návrh.


20. máj

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Vedieť odísť z verejnej funkcie je už fikcia
 2. Michal Pavlík: Ako ovplyvní vysoká miera inflácie a následné zvyšovanie úrokových sadzieb náš život?
 3. Dana Janebová: Modlitba do nádoby
 4. Eva Gallova: Puškina ženy milovali
 5. Otilia Horrocks: Nulová daň na dámske hygienické sanitárne vložky a tampóny.
 6. Matúš Lazúr: Viac matematiky na vás, nie ďalšiu hodinu skákania cez kozu
 7. Adam Sedláček: Únava a stres z odpočinku.
 8. Věra Tepličková: Konečne poriadok alebo Ako sa bude krúžkovať po novom
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 285
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 9 113
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 8 678
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 5 780
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 764
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 3 348
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 039
 8. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 095
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 3. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 4. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov

Už ste čítali?