Piatok, 20. máj, 2022 | Meniny má Bernard

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 44 – ročník 2007/2008

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk): 1. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaží Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2008/2009. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 23. 6. 2008.

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaží Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2008/2009. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 23. 6. 2008.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Na základe vzájomnej dohody oddielov sú-hlasíme s odohraním MFS I. triedy 25. kola Valča B – Sklabiňa 14. 6. 2008 (sobota) o 17.00 h. na ihrisku FO Príbovce.
2. Žiadame FO Žiara Horná Štubňa o predloženie povolenia štartu hráča (originál a kópiu) Romana Kováča 911117 vo vyššej vekovej kategórii.
3. Dôrazne upozorňujeme FO Bystrička na dôslednú a dochvíľnu prípravu priestorov šatní pre dospelých. V prípade opakovania nedostatkov budú voči usporiadateľovi vyvodené športovo-technické postihy.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Kontumujeme MFS žiakov Sk. B M. Čepčín – Diviaky a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FO M. Čepčín pre neoprávnený štart hráčov FK Diviaky v zastavenej činnosti (Ľubomír Šimko 940109 a Peter Chovanec 940711). Prípad postupujeme na doriešenie DK TFZ.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 10. 6. 2008 (predseda Pavol Baják):
1. DP-180 Rudolf Bosík tréner dorastu FO Valča: ZČN 6 MFS od 10. 6. 2008, 1-3b, uhradiť 200.- Sk.
2. DP-181 DK trestá FO Valča pokutou 500.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie, DP 2-1a.
3. DP-182 Ján Rešetár tréner dospelých ŠK T. Teplice B: ZČN 6 MFS od 10. 6. 2008, 1-6-2a, uhradiť 200.- Sk.
4. DP-183 Ľubomír Hromada 680921 ŠK T. Teplice B: zákaz výkonu funkcie kapitána na 4 MFS od 10. 6. 2008, DP 1-10, uhradiť 150.- Sk.
5. DP-184 DK trestá ŠK T. Teplice B pokutou 500.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK, DP 2-6.
6. DP-185 DK trestá FO Dubové pokutou 500.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK, DP 2-6.
7. DP-186 Miroslav Sušienka 900628 FO Lipovec: ZČN 5 MFS od 9. 6. 2008, 1-6-1b.
8. DP-187 Ľuboš Brzák 920705 FO Belá: ZČN 5 MFS od 10. 6. 2008, 1-6-1b, uhradiť 100.- Sk.
9. DP-188 DK trestá FO Belá družstvo dorastu uzatvorením ihriska na 1 MFS nepodmienečne (nad 10 km) za napadnutie hráčov divákmi po MFS 31. 5. 2008 plus pokutou 1000.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie a neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK, DP 2-1c a DP 2-6.
10. DP-189 Marek Ďanovský, zdravotník FO Slov. Pravno: ZČN 8 mesiacov od 10. 6. 2008 do 9. 2. 2009, 1-6-3b, uhradiť 200.- Sk.
11. DP-190 DK trestá družstvo žiakov FO Slovenské Pravno ZČN 1 MFS nepodmienečne, pokutou 1000.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie za inzultáciu rozhodcu po MFS funkcionárom, DP 2-1d.
12. DP-191 Marcel Očkaj 710421 FO Diviaky B: ZČP 1 MFS do 31. 10. 2008, 1-5a.
13. DP-192 Peter Poništ 710225 FO Kláštor: ZČP 1 MFS do 31. 10. 2008, 1-4a.
14. DP-193 Róbert Líška 901012 FO Vrútky: ZČN 4 MFS od 9. 6. 2008, 1-3b.
15. DP-194 Ľubomír Šimko 940109 FO Diviaky: DK hráčovi dňom 9. 6. 2008 zastavuje činnosť. Hráč v termíne do 16. 6. 2008 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (štart v MFS v zastavenej činnosti) a poplatok 50.- Sk za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok 200.- Sk zašle aj vedúci mužstva v tomto MFS.
16. DP-195 Marek Chovanec 940711 FO Diviaky: DK hráčovi dňom 9. 6. 2008 zastavuje činnosť. Hráč v termíne do 16. 6. 2008 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (štart v MFS v zastavenej činnosti) a poplatok 50.- Sk za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok 200.- Sk zašle aj vedúci mužstva v tomto MFS.
17. DP-196 ZČN 1 MFS za 4 ŽK od 10. 6. 2008: Michal Petrovič 870816 FO Mošovce, Viktor Kubeník 710927 FO T. Kľačany, Jozef Kovalčík 851214 FO Košťany.
18. DP-197 Neprerokované priestupky: Miroslav Thomka 911129 FO Bystrička – chýba poplatok za 4 ŽK.
19. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Realizačný tím výberu dorastencov TFZ, tréneri Peter Jesenský a Dušan Podolay, nominoval do výberu na medzioblastné futbalové stretnutie výberov dorastu Turca a ObFZ Topoľčany, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. 6. 2008 v Prašiciach (okres Topoľčany) týchto hráčov: M. Vojt, M. Mačto, M. Milanec, L. Brveník (všetci Krpeľany), L. Tomka, M. Pevala, S. Trebula, M. Targoš, M. Botoš (všetci Vrútky), M. Kviatkovský, M. Ursíny, A. Pádej, T. Koleno (všetci Diviaky), P. Mucha, L. Martinček (obaja Košťany, M. Tomka (T. Štiavnička).
K bližšiemu zoznámeniu a organizačným pokynom tréneri zvolávajú stretnutie uvedených hráčov na pondelok 23. 6. 2008 o 15.30 do zasadačky TFZ. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ. V prípade súrnej neúčasti na stretnutí volať trénera P. Jesenského (FK Žabokreky) 0907835129 !
Hospodárska komisia ( predseda Miroslav Skalák )
1. Nedoplatky oddielov pre neúčasť zástupcov na seminári trénerov podľa ÚS č.39 DP-133 majú nasledovné FO/FK : Belá 250,- ; Dubové 250,- ; Dražkovce 250,- ; Ďanová 250,- ; Trebostovo 250,- ; Turčianske Teplice 250,- ; Turček 250,- .
Uvedené nedoplatky žiadame zaplatiť do 17. 6. 2008 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch: Kucharčík 0,2.
2. KR pozastavuje dňom 10. 6. 2008 delegovanie na MFS R Ľubomír Kunert a Ľubomír Skvašík z dôvodu nepredloženia lekárskej prehliadky (platí aj pre turnaje)!
3. KR žiada R Peter Scherer a Ivan Zelezník aby to 30. 6. 2008 uhradili poplatok 300,- Sk za zmenu oddielovej príslušnosti.
4. KR oznamuje všetkým R TFZ, že 17. 6. 2008 o 18.00 h. sa uskutočnia povinné fyzické previerky v areáli SOUS Martin. Účasť R je povinná kvôli zaradeniu do nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2008/2009.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch: Kucharčík 0,2.
2. KR pozastavuje dňom 10. 6. 2008 delegovanie na MFS R Ľubomír Kunert a Ľubomír Skvašík z dôvodu nepredloženia lekárskej prehliadky (platí aj pre turnaje)!
3. KR žiada R Peter Scherer a Ivan Zelezník aby to 30. 6. 2008 uhradili poplatok 300,- Sk za zmenu oddielovej príslušnosti.
4. KR oznamuje všetkým R TFZ, že 17. 6. 2008 o 18.00 h. sa uskutočnia povinné fyzické previerky v areáli SOUS Martin. Účasť R je povinná kvôli zaradeniu do nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2008/2009.
R – obsadenie R a DZ na 22. 6. 2008
I. TRIEDA – 26 kolo 22. júna 2008 o 17. h: Dubové – Mošovce (Rusnák, Kucharčík, TFZ) Žabokreky – Fomat Martin (TFZ, Nedbal, TFZ – Pavlák), Turč. Teplice B – Kláštor (Polonec, Karolčík, TFZ – Lupták), Bystrička – Valča B (Scherer, TFZ,. TFZ – Košalko), Sklabiňa – Diviaky (Kohút, Dolinský, TFZ – Holotík), Turč. Kľačany – Podhradie (Mikula, TFZ, TFZ – Tomčány), Krpeľany – Košťany (Gábor, Mäčko, TFZ – Lamoš).
II. TRIEDA – 22. kolo 22. júna 2008 o 17.00 h: Malý Čepčín – Slov. Pravno (21. 6. o 15.00, Rusnák, Dolinský), Horná Štubňa – T. Štiavnička (Figura, Hadvidžiak), Blatnica – Priekopa (Parenička, Šípka), Kláštor B – Sklené (SP čl. 73, odst. 2,3), Turček – Necpaly (SP čl. 73, odst. 2,3).
DORAST – druhé finálové stretnutie víťazov Sk. B a Sk. A 21. 6. 2008 (sobota) o 17. h:
Diviaky – Vrútky (Polonec, Mikula, Nedbal).
Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 3. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 4. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 5. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 7. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 8. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 1. Gestačný diabetes mellitus
 2. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 3. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 4. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 5. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 6. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 7. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 8. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im
 1. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 7 196
 2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 6 205
 3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 5 651
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 1 679
 5. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 407
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza 1 170
 7. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 1 151
 8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 990

Blogy SME

 1. Adriana Boysová: Svet plný farieb, bohýň, borcov a nápisov na stenách
 2. Miroslav Kocúr: Fašistov a Fica si „nezaslúžim“
 3. Michal Múčka: Reptilián
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Jozo Peric: Veľká Británia zvláda infláciu dobre, nárast cien bývania sa drží na európskom priemere
 6. Tomáš Sedílek: Najvyššie postavený ázijský tím v rebríčku IIHF. Náš dnešný súper Kazachstan.
 7. Ján Marton: Vlčan len svieti a kúri, musíme počkať na zmenu. Howgh.
 8. INESS: Emancipovanejší pacient a rodina ako pomoc zdravotníkom
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 16 685
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 10 983
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 730
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 153
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 093
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 3 972
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 136
 8. Tomáš Vodvářka: Další tragická zpráva z Ruské federace 2 734
 1. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 4. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Záver minulej sezóny hokejistom vyšiel, na dvere však už klope nový ročník.

Martinskí hokejisti už odštartovali prípravu na novú sezónu. Z kádra odišli dvaja mladíci, od budúceho týždňa plánuje klub podpisovať nové zmluvy.


3 h
Správca Sklabinského hradu Michal Svateník.

Podľa psychológa môže byť za takýmito prejavmi sociálna nákaza vyhranenejšími jedincami.


5 h
Aktuálne robotníci pracujú na zateplení budovy.

Kde skončil betónový fasádny reliéf nevedia ani robotníci.


22 h
Polícia pátra po 30-ročnom Filipovi Baľaľovi.

Polícia pátra po 30-ročnom Filipovi Baľaľovi z Martina. Muž je nezvestný od 16. mája, keď odišiel z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto.


SITA 19. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Fotku mladíka prišla žena osobne ukázať na mestskú políciu. Mala o neho strach.


22 h

Spoločnosť West Media podpísala dlhodobú nájomnú zmluvu na 15 hektárové pozemky.


19. máj

Spoločnosť PEX spolupracuje aj s FBI.


18. máj

Nehody v tomto úseku nie sú ojedinelé.


24 h

Blogy SME

 1. Adriana Boysová: Svet plný farieb, bohýň, borcov a nápisov na stenách
 2. Miroslav Kocúr: Fašistov a Fica si „nezaslúžim“
 3. Michal Múčka: Reptilián
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Jozo Peric: Veľká Británia zvláda infláciu dobre, nárast cien bývania sa drží na európskom priemere
 6. Tomáš Sedílek: Najvyššie postavený ázijský tím v rebríčku IIHF. Náš dnešný súper Kazachstan.
 7. Ján Marton: Vlčan len svieti a kúri, musíme počkať na zmenu. Howgh.
 8. INESS: Emancipovanejší pacient a rodina ako pomoc zdravotníkom
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 16 685
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 10 983
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 730
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 153
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 093
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 3 972
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 136
 8. Tomáš Vodvářka: Další tragická zpráva z Ruské federace 2 734
 1. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 4. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym

Už ste čítali?