Streda, 27. september, 2023 | Meniny má Cyprián

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 44 – ročník 2007/2008

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk): 1. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaží Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2008/2009. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 23. 6. 2008.

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaží Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2008/2009. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 23. 6. 2008.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Na základe vzájomnej dohody oddielov sú-hlasíme s odohraním MFS I. triedy 25. kola Valča B – Sklabiňa 14. 6. 2008 (sobota) o 17.00 h. na ihrisku FO Príbovce.
2. Žiadame FO Žiara Horná Štubňa o predloženie povolenia štartu hráča (originál a kópiu) Romana Kováča 911117 vo vyššej vekovej kategórii.
3. Dôrazne upozorňujeme FO Bystrička na dôslednú a dochvíľnu prípravu priestorov šatní pre dospelých. V prípade opakovania nedostatkov budú voči usporiadateľovi vyvodené športovo-technické postihy.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Kontumujeme MFS žiakov Sk. B M. Čepčín – Diviaky a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FO M. Čepčín pre neoprávnený štart hráčov FK Diviaky v zastavenej činnosti (Ľubomír Šimko 940109 a Peter Chovanec 940711). Prípad postupujeme na doriešenie DK TFZ.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 10. 6. 2008 (predseda Pavol Baják):
1. DP-180 Rudolf Bosík tréner dorastu FO Valča: ZČN 6 MFS od 10. 6. 2008, 1-3b, uhradiť 200.- Sk.
2. DP-181 DK trestá FO Valča pokutou 500.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie, DP 2-1a.
3. DP-182 Ján Rešetár tréner dospelých ŠK T. Teplice B: ZČN 6 MFS od 10. 6. 2008, 1-6-2a, uhradiť 200.- Sk.
4. DP-183 Ľubomír Hromada 680921 ŠK T. Teplice B: zákaz výkonu funkcie kapitána na 4 MFS od 10. 6. 2008, DP 1-10, uhradiť 150.- Sk.
5. DP-184 DK trestá ŠK T. Teplice B pokutou 500.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK, DP 2-6.
6. DP-185 DK trestá FO Dubové pokutou 500.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK, DP 2-6.
7. DP-186 Miroslav Sušienka 900628 FO Lipovec: ZČN 5 MFS od 9. 6. 2008, 1-6-1b.
8. DP-187 Ľuboš Brzák 920705 FO Belá: ZČN 5 MFS od 10. 6. 2008, 1-6-1b, uhradiť 100.- Sk.
9. DP-188 DK trestá FO Belá družstvo dorastu uzatvorením ihriska na 1 MFS nepodmienečne (nad 10 km) za napadnutie hráčov divákmi po MFS 31. 5. 2008 plus pokutou 1000.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie a neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK, DP 2-1c a DP 2-6.
10. DP-189 Marek Ďanovský, zdravotník FO Slov. Pravno: ZČN 8 mesiacov od 10. 6. 2008 do 9. 2. 2009, 1-6-3b, uhradiť 200.- Sk.
11. DP-190 DK trestá družstvo žiakov FO Slovenské Pravno ZČN 1 MFS nepodmienečne, pokutou 1000.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie za inzultáciu rozhodcu po MFS funkcionárom, DP 2-1d.
12. DP-191 Marcel Očkaj 710421 FO Diviaky B: ZČP 1 MFS do 31. 10. 2008, 1-5a.
13. DP-192 Peter Poništ 710225 FO Kláštor: ZČP 1 MFS do 31. 10. 2008, 1-4a.
14. DP-193 Róbert Líška 901012 FO Vrútky: ZČN 4 MFS od 9. 6. 2008, 1-3b.
15. DP-194 Ľubomír Šimko 940109 FO Diviaky: DK hráčovi dňom 9. 6. 2008 zastavuje činnosť. Hráč v termíne do 16. 6. 2008 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (štart v MFS v zastavenej činnosti) a poplatok 50.- Sk za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok 200.- Sk zašle aj vedúci mužstva v tomto MFS.
16. DP-195 Marek Chovanec 940711 FO Diviaky: DK hráčovi dňom 9. 6. 2008 zastavuje činnosť. Hráč v termíne do 16. 6. 2008 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (štart v MFS v zastavenej činnosti) a poplatok 50.- Sk za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok 200.- Sk zašle aj vedúci mužstva v tomto MFS.
17. DP-196 ZČN 1 MFS za 4 ŽK od 10. 6. 2008: Michal Petrovič 870816 FO Mošovce, Viktor Kubeník 710927 FO T. Kľačany, Jozef Kovalčík 851214 FO Košťany.
18. DP-197 Neprerokované priestupky: Miroslav Thomka 911129 FO Bystrička – chýba poplatok za 4 ŽK.
19. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Realizačný tím výberu dorastencov TFZ, tréneri Peter Jesenský a Dušan Podolay, nominoval do výberu na medzioblastné futbalové stretnutie výberov dorastu Turca a ObFZ Topoľčany, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. 6. 2008 v Prašiciach (okres Topoľčany) týchto hráčov: M. Vojt, M. Mačto, M. Milanec, L. Brveník (všetci Krpeľany), L. Tomka, M. Pevala, S. Trebula, M. Targoš, M. Botoš (všetci Vrútky), M. Kviatkovský, M. Ursíny, A. Pádej, T. Koleno (všetci Diviaky), P. Mucha, L. Martinček (obaja Košťany, M. Tomka (T. Štiavnička).
K bližšiemu zoznámeniu a organizačným pokynom tréneri zvolávajú stretnutie uvedených hráčov na pondelok 23. 6. 2008 o 15.30 do zasadačky TFZ. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ. V prípade súrnej neúčasti na stretnutí volať trénera P. Jesenského (FK Žabokreky) 0907835129 !
Hospodárska komisia ( predseda Miroslav Skalák )
1. Nedoplatky oddielov pre neúčasť zástupcov na seminári trénerov podľa ÚS č.39 DP-133 majú nasledovné FO/FK : Belá 250,- ; Dubové 250,- ; Dražkovce 250,- ; Ďanová 250,- ; Trebostovo 250,- ; Turčianske Teplice 250,- ; Turček 250,- .
Uvedené nedoplatky žiadame zaplatiť do 17. 6. 2008 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch: Kucharčík 0,2.
2. KR pozastavuje dňom 10. 6. 2008 delegovanie na MFS R Ľubomír Kunert a Ľubomír Skvašík z dôvodu nepredloženia lekárskej prehliadky (platí aj pre turnaje)!
3. KR žiada R Peter Scherer a Ivan Zelezník aby to 30. 6. 2008 uhradili poplatok 300,- Sk za zmenu oddielovej príslušnosti.
4. KR oznamuje všetkým R TFZ, že 17. 6. 2008 o 18.00 h. sa uskutočnia povinné fyzické previerky v areáli SOUS Martin. Účasť R je povinná kvôli zaradeniu do nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2008/2009.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch: Kucharčík 0,2.
2. KR pozastavuje dňom 10. 6. 2008 delegovanie na MFS R Ľubomír Kunert a Ľubomír Skvašík z dôvodu nepredloženia lekárskej prehliadky (platí aj pre turnaje)!
3. KR žiada R Peter Scherer a Ivan Zelezník aby to 30. 6. 2008 uhradili poplatok 300,- Sk za zmenu oddielovej príslušnosti.
4. KR oznamuje všetkým R TFZ, že 17. 6. 2008 o 18.00 h. sa uskutočnia povinné fyzické previerky v areáli SOUS Martin. Účasť R je povinná kvôli zaradeniu do nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2008/2009.
R – obsadenie R a DZ na 22. 6. 2008
I. TRIEDA – 26 kolo 22. júna 2008 o 17. h: Dubové – Mošovce (Rusnák, Kucharčík, TFZ) Žabokreky – Fomat Martin (TFZ, Nedbal, TFZ – Pavlák), Turč. Teplice B – Kláštor (Polonec, Karolčík, TFZ – Lupták), Bystrička – Valča B (Scherer, TFZ,. TFZ – Košalko), Sklabiňa – Diviaky (Kohút, Dolinský, TFZ – Holotík), Turč. Kľačany – Podhradie (Mikula, TFZ, TFZ – Tomčány), Krpeľany – Košťany (Gábor, Mäčko, TFZ – Lamoš).
II. TRIEDA – 22. kolo 22. júna 2008 o 17.00 h: Malý Čepčín – Slov. Pravno (21. 6. o 15.00, Rusnák, Dolinský), Horná Štubňa – T. Štiavnička (Figura, Hadvidžiak), Blatnica – Priekopa (Parenička, Šípka), Kláštor B – Sklené (SP čl. 73, odst. 2,3), Turček – Necpaly (SP čl. 73, odst. 2,3).
DORAST – druhé finálové stretnutie víťazov Sk. B a Sk. A 21. 6. 2008 (sobota) o 17. h:
Diviaky – Vrútky (Polonec, Mikula, Nedbal).
Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Turiec

Komerčné články

 1. Potrebujeme sa zbaviť nálepky montážnej dielne
 2. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy?
 3. Volia podľa TikToku, Youtube a Instagramu. Ovplyvnia mladí voľby?
 4. Prišli na to, že odpad je cenný
 5. Na nechránenom školskom dvore namerali v lete až 60 stupňov
 6. Všetkým lepí pred voľbami
 7. Najlepšie poviedky domácich autorov
 8. Tenisová zábava pre celú rodinu na Peugeot Tennis Day
 1. Významné holandské firmy pôsobiace na Slovensku spojili sily
 2. Toto je dokonalosť! Objavte výhody tepelných čerpadiel
 3. Všetkým lepí pred voľbami
 4. Kandidát OĽANO Martin Seman: Nikto nemôže ostať na okraji
 5. Hennessy oslavuje 50 rokov Hip Hopu
 6. Staršie IQOS zariadenia môžu spotrebitelia vrátiť do predajne
 7. Problémy s trávením a histamínová intolerancia, aká je liečba?
 8. Gröhling: Aj v školstve potrebujeme inovácie
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 16 176
 2. Všetkým lepí pred voľbami 7 742
 3. Hladinka smeruje do Košíc! 7 609
 4. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy? 6 043
 5. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 5 121
 6. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka 4 110
 7. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát 3 503
 8. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 2 966

Blogy SME

 1. Rado Surovka: O čom sú vlastne voľby ? Aj tie v sobotu.
 2. Boris Vanek: Keď počítač ukradne prácu...
 3. Juraj Kumičák: Politikum III - Matovič
 4. Radoslav Medzihradský: Trošku inak o politike a spoločnosti
 5. Martin Turčan: Nesmieš zúfať, musíš iba dúfať, že trikrát bolo dosť. Vyhraj voľby a môžeš všetko
 6. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin? (5/7)
 7. Martin Škopec Antal: Mentálne zbúraniská Igora M. a generovanie egomaniakov
 8. Ivan Bilohuščin: Práca na 20 rokov
 1. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 51 836
 2. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku) 37 982
 3. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 37 313
 4. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 33 187
 5. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 31 774
 6. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 30 730
 7. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 21 558
 8. Martin Greguš: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu... 20 860
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Ilustračné foto

Na finálovom turnaji v Záblatí sa 4. októbra predstaví osem tímov.


7 h
Radoslav Ďanovský.

Kanonier Radoslav Ďanovský vysvetlil, prečo v drese Diviak nenastúpil na dôležité stretnutie v Oravskej Jasenici a čo sa potom zmenilo, keďže v ďalšom kole strelil víťazný gól do siete Bobrova.


7 h

Na jeseň sa v oblasti kúpeľných pobytov často ponúkajú balíčky, ktoré zahŕňajú ubytovanie, stravu a rôzne procedúry.


17 h
Ilustračné foto.

Horná Štubňa pretrhla sériu troch prehier, Malý Čepčín zostal na víťaznej vlne, Slovenské Pravno zabodovalo na úkor Turčianskych Teplíc.


26. sep

Blogy SME

 1. Rado Surovka: O čom sú vlastne voľby ? Aj tie v sobotu.
 2. Boris Vanek: Keď počítač ukradne prácu...
 3. Juraj Kumičák: Politikum III - Matovič
 4. Radoslav Medzihradský: Trošku inak o politike a spoločnosti
 5. Martin Turčan: Nesmieš zúfať, musíš iba dúfať, že trikrát bolo dosť. Vyhraj voľby a môžeš všetko
 6. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin? (5/7)
 7. Martin Škopec Antal: Mentálne zbúraniská Igora M. a generovanie egomaniakov
 8. Ivan Bilohuščin: Práca na 20 rokov
 1. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 51 836
 2. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku) 37 982
 3. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 37 313
 4. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 33 187
 5. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 31 774
 6. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 30 730
 7. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 21 558
 8. Martin Greguš: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu... 20 860
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)

Už ste čítali?