Streda, 19. január, 2022 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Poveľkonočný čas je časom radosti a nádeje

„Pokoj vám! Ja som to! Nebojte sa!" Takto ubezpečoval Kristus apoštolov, keď sa s nimi stretol po svojom odsúdení, ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Táto najkľúčovejšia udalosť ľudských dejín a základná pravda kresťanskej viery už dvetisíc rokov nenecháva ľudí

V Martine dnes na Divadelnom námestí vládne predveľkonočná nálada. Stánky ponúkajú sviatočné a jarné výrobky.V Martine dnes na Divadelnom námestí vládne predveľkonočná nálada. Stánky ponúkajú sviatočné a jarné výrobky. (Zdroj: M. Dírerová)

„Pokoj vám! Ja som to! Nebojte sa!" Takto ubezpečoval Kristus apoštolov, keď sa s nimi stretol po svojom odsúdení, ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Táto najkľúčovejšia udalosť ľudských dejín a základná pravda kresťanskej viery už dvetisíc rokov nenecháva ľudí ľahostajných. Vyvoláva široké spektrum postojov, ohraničené od absolútneho prijatia - až po obety života - k úplnému odmietnutiu, nenávisti a prenasledovaniu.

V dejinách rímskokatolíckej cirkvi sa tomuto tajomstvu každoročne venuje veľký časový úsek. V bohatom a členitom cirkevnom roku sa osobitne vyníma pôstne a veľkonočné obdobie, končiace obdobím Turíc. Je to oblúk dramatických udalostí Ježišovho života. Oblúk vykupiteľského diela na osi odsúdenie - ukrižovanie - zmŕtvychvstanie - zoslanie Ducha Svätého. Práve tieto dejinné udalosti a s nimi spojené konkrétne ľudské postavy sa stávajú predmetom úvah a zamyslení a nezriedka aj konverzií. Ústrednou postavou je Kristus a tajomstvo Veľkej noci. Teda veľkonočná viera a sila veľkonočnej pravdy. Z tohto zorného uhla nič nie je okrajové a podradné, nik nestojí bokom.

Skryť Vypnúť reklamu

Vstal z mŕtvych. Niet ho tu

Pôstnemu obdobiu a Veľkonočnému trojdniu sme sa už na stránkach nášho týždenníka venovali. Nastáva spomenúť obdobie radosti a nádeje - 50-dňové veľkonočné obdobie. Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj Pondelkom Baránka na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!" povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu." A dodal: „Ale choďte a povedzte to jeho učeníkom." Posledný sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat vodou.

Ponaučenie z kresťanskej náuky

Po Veľkej noci nasleduje v cirkvi osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva (prvá nedeľa po Veľkej noci, tohto roku 11. apríla). V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár Theozodius Veľký (379 - 385) vyhlásil celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, aby novopokrstenci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje biele krstné rúcho, mohli dostávať ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky. A práve biele krstné rúcho sa slávnostne odkladalo v posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala názov Dominica in albis deponendis (Nedeľa odkladania bieleho rúcha, t. j. Biela nedeľa). V Ríme sa odkladanie bieleho rúcha slávnostne robilo v Lateránskej bazilike. Týždeň trvajúce svätenie Veľkej noci sa postupne skracovalo na tri, neskoršie na dva dni a od roku 1951 už ani Veľkonočný pondelok nie je prikázaným sviatkom.

Skryť Vypnúť reklamu

Jedna veľká nedeľa

Slávenie druhej veľkonočnej nedele s názvom Nedeľa Božieho milosrdenstva sa traduje od 5. mája 2000, keď toto rozhodnutie pápeža Jána Pavla II. nadobudlo právnu formu. Vlastné Veľkonočné obdobie, ktoré sa začína na Bielu sobotu večer, sa končí na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce - pre kresťanov druhý najväčší sviatok). Toto obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa". Predovšetkým v týchto dňoch sa v kostoloch spieva oslavné a radostné Aleluja.

Svätodušné sviatky trvali osem dní

Sviatok zoslania Ducha Svätého, ktorého Ježiš Kristus zoslal apoštolom desať dní po svojom nanebovstúpení, aby prostredníctvom neho viedol svoju cirkev, tento rok pripadne na 23. a 24 mája. V tento deň, podľa Biblie, pokrstil svätý Peter 3 000 ľudí a v tradícií sa pokladá za vznik cirkvi. Svätodušné sviatky sa slávia od počiatku kresťanstva. Najprv trvali osem dní, neskôr tri a od 18. storočia dva dni. Hoci podľa nového cirkevného zákona je predpísaná oslava len na nedeľu, na Slovensku pretrváva aj zachovávanie Svätodušného pondelka.

Skryť Vypnúť reklamu

Po sto dňoch sviatkov prídu obyčajné

Na Svätodušný pondelok, po takmer 100 dňoch veľkonočného obdobia, prechádzame do obyčajných dní bežného roka. Čo si z týchto sviatočných dní a týždňov môžeme do nich preniesť? Pokúsme sa stíšiť, zamyslieť sa a predstaviť si, ako by bolo na svete, keby účinky Veľkej noci a Turíc cez nás ľudí prenikali do našich bežných vzťahov. Spomeňme si pri tom na sľúbené dary (múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť, bázeň k Bohu) a plody (láska, radosť, pokoj, láskavosť, dobrota, zhovievavosť, vernosť, miernosť, zdržanlivosť) tohto obdobia... Tak mnoho šťastia! Možno to našej spoločnosti vyjde práve tento rok!

Rozdelenie cirkevného roka

Náboženské symboly Veľkej noci

 • Baránok - Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveň Židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.
 • Kríž- Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k veľmi krutým a ponižujúcim.
 • Oheň - Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
 • Sviečka - Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista -- tento symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál) od ohňa. Takto zapálená sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do vody na krst, je ozdobená znamením kríža a symbolmi Α a Ω, t. j. začiatku a konca vekov, ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom zapaľuje počas celého veľkonočného obdobia až do Turíc a pri každom krste, aby sa naznačilo, že krst patrí k Veľkej noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom pohrebe na znamenie toho, že zosnulý rovnako ako Kristus, prešiel bránou smrti; a cirkev sa za neho modlí, aby vstal k novému životu s Bohom.
 • Socha zmŕtvychvstalého Krista - Socha býva nesená v procesii vo veľkonočnom období a zdobí oltár až do sviatku Nanebovstúpenia Pána.

Nenáboženské symboly Veľkej noci

 • Vajíčko - Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.
 • Zajačik a kuriatko - Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik a kuriatko má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich plodnosť a príchod jari.
 • Korbáč - Tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch.
 • Veľkonočná zeleň - Jar sa hlási k životu. Dni sa predlžujú, postupne sa otepľuje. Kvitnú prvé jarné kvety, sťahovavé vtáky sa vracajú späť a budujú si svoje hniezda. Ľudia sa tešia z prebúdzajúcej sa prírody. Žerucha, buksus, mach, vetvičky z brezy, veľkonočná tráva ohlasujú vracajúci sa život.

Turíce (Zoslanie Ducha Svätého, lat. pentecostes - päťdesiaty deň) sú svätodušné sviatky. Slávia ich rkatolícki veriaci. Prví kresťania prevzali slávenie tohto sviatku zo židovstva. Pochádzajú zo židovského sviatku Šavu'ot. Teologicky sa tento sviatok vzťahuje v židovstve na odovzdanie Zákona na Sinaji a v kresťanstve na zoslanie Ducha Svätého (zo Svätej Trojice, tretia Božská Osoba) na apoštolov 50 dní po Ježišovom zmŕtvychvstaní a 10 dní po Nanebovstúpení Pána. Neskôr, keď sa štátna konštantinovská cirkev oddelila od židovstva, zaviedla aj vlastný obsah a formu týchto sviatkov. Slovanské, etymologicky nové pomenovanie tohto sviatku Turíce vzniklo od slova Tur a súvisí s rovnomenným Staroslovanským božstvom plodnosti. Starí Slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá (dnešný symbol obetovania baránka). Aj výraz „turíce" pochádza od slova Tur, ktorý patril k pôvodnej pohanskej symbolike.

Symboly Ducha Svätého

 • Voda - Symbolika vody naznačuje pôsobenie Ducha Svätého pri krste.
 • Pomazanie - Symbolika pomazania olejom naznačuje aj Ducha Svätého, takže sa pomazanie stalo jeho synonymom. Pri uvádzaní do kresťanského života je pomazanie sviatostným znakom birmovania.
 • Oheň - Kým voda znamená narodenie a plodnosť života udeleného v Duchu Svätom, oheň je symbolom pretrvávajúcej sily pôsobenia Ducha Svätého.
 • Oblak asvetlo - Tieto dva symboly sú v zjaveniach Ducha Svätého neoddeliteľné. Už pri Božích zjaveniach Starého zákona raz temný, inokedy žiarivý oblak zjavuje živého Boha a Spasiteľa: Mojžišovi na vrchu Sinaj, Šalamúnovi pri posviacke chrámu... Na vrchu premenenia Duch Svätý prichádza v oblaku, ktorý zahaľuje Ježiša, Mojžiša a Eliáša, Petra, Jakuba a Jána, a „z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!"
 • Pečať - Je symbol blízky symbolu pomazania. Pretože obraz pečate (po grécky sphragis) označuje nezmazateľný účinok pomazania Duchom Svätým vo sviatostiach krstu, birmovania a posvätného stavu, bol použitý v niektorých teologických tradíciách na vyjadrenie nezmazateľného „znaku", vtlačeného týmito tromi sviatosťami, ktoré sa nemôžu opakovať.
 • Ruka - Ježiš vkladaním rúk uzdravoval chorých a žehnal deti. Apoštoli vkladaním rúk udeľujú Ducha Svätého.

Holubica: - Keď Ježiš vystupuje po svojom krste z vody, zostupuje na neho Duch Svätý v podobe holubice a zostáva nad ním. Symbol hubice na označenie Ducha Svätého je v kresťanskej ikonografii tradičný.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty
 2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 3. Mecom ide na zelenú
 4. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 5. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 6. Marrákeš je červená perla Maroka
 7. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 9. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 10. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení
 1. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 2. Medzi kritické ochorenia pribudli autizmus, celiakia či malária
 3. Poisťovne pod značkou Union prichádzajú na prvú pobočku pošty
 4. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 5. Garmin predstavil dlho očakávanú radu športových hodiniek
 6. 53 predajní, kde získate zľavy aj peniaze na ďalší nákup
 7. Mecom ide na zelenú
 8. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 9. Marrákeš je červená perla Maroka
 10. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života
 1. Predplatné SME.sk len za 29 eur 5 941
 2. Marrákeš je červená perla Maroka 4 888
 3. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 079
 4. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 3 677
 5. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 3 493
 6. Cukrovkári a covid-19 2 593
 7. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života 2 523
 8. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 338
 9. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 1 826
 10. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu 1 747

Blogy SME

 1. Andy Nosko: Chcelo by to "superkoalíciu" proti extrému
 2. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :)
 3. Rastislav Profant: Amerika už nie je demokracia
 4. Pavel Macko: Vodka a cigary?
 5. Zuzana Srncová Gajdošova: Elektrosmog. Ako škodí a ochrana pred ním.
 6. Linda Ágoštonová: Kompas alebo mapa?
 7. Ivan Mlynár: Štefan Hamran sa stáva žolíkom v boji s uneseným štátom.
 8. Pavel Dvořák: Jazyk čísiel od nadávok, šťastie až po V587
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 13 646
 2. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 774
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 4 864
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 4 191
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 3 568
 6. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 760
 7. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 630
 8. Tomáš Harustiak: Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral 2 354
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Niekedy vie aj desaťročné dieťa trafiť klinec presne po hlavičke.


1 h
Martinský tím tento týždeň hrať nebude.

Martinskí hokejisti sú v karanténe a museli si odložiť obidva tohtotýždňové zápasy. Zajtra na nich čaká testovanie, ktorého výsledky ovplyvnia ich ďalší program.


18. jan
Martinčanov rozhnevalo zrušenie živého vysielania z mestského zastupiteľstva

Nikto zatiaľ nevie, či najbližšie zastupiteľstvo prebehne opäť bez kamier.


18. jan
V porovnaní s rokom 2020 sa v UNM narodilo minulý rok o 11 detí viac

Počet pôrodov v Univerzitnej nemocnici Martin medziročne mierne narástol.


SITA 18. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vodiča oslepilo slnko, prechádzajúce deti si nevšimol.


23 h

Mesto Liptovský Hrádok má s pozemkom, ktorý vznikne po asanácii rodinného domu, pripravené plány.


18. jan

V škole v Oravskej Lesnej je v karanténe polovica žiakov.


23 h

Vďaka svojej veľkosti a relatívne blízkemu preletu okolo Zeme patrí medzi asteroidy, ktoré môžu potenciálne ohroziť našu planétu.


17. jan

Blogy SME

 1. Andy Nosko: Chcelo by to "superkoalíciu" proti extrému
 2. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :)
 3. Rastislav Profant: Amerika už nie je demokracia
 4. Pavel Macko: Vodka a cigary?
 5. Zuzana Srncová Gajdošova: Elektrosmog. Ako škodí a ochrana pred ním.
 6. Linda Ágoštonová: Kompas alebo mapa?
 7. Ivan Mlynár: Štefan Hamran sa stáva žolíkom v boji s uneseným štátom.
 8. Pavel Dvořák: Jazyk čísiel od nadávok, šťastie až po V587
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 13 646
 2. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 774
 3. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 4 864
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 4 191
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 21. Posledné razy, ktoré mi zlomili srdce 3 568
 6. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 760
 7. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 630
 8. Tomáš Harustiak: Biblický Exodus Izraelitov z Egypta sa nikdy neodohral 2 354
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer

Už ste čítali?