Utorok, 5. júl, 2022 | Meniny má Cyril, Metod

Trať z Hornej Štubne do Prievidze má v tomto roku osemdesiatku

Trať medzi Hornou Štubňou a Prievidzou skrýva veľa historických zaujímavostí. Ministerstvo dopravy malo túto regionálnu trať na muške, vraj patrí k málo využívaným a preto ju chce zrušiť. V tomto roku bude 80 rokov, čo je v prevádzke. Oplatí sa ju prevádz

Bralský tunel od Skleného.Bralský tunel od Skleného. (Zdroj: MILAN PETRŽEL)

kovať?

Železničné spojenie Turca so susednými regiónmi možno zaradiť medzi unikátne, odvážne, no z pohľadu Slovenska aj za najkrajšie. Väčšina železničiarov či cestovateľov sa prikloní k názoru, že vstup po koľajniciach od Harmanca, Kremnice, Handlovej, Kraľovian i Strečna je nádherný a láka nielen domácich ale i zahraničných vyznávačov železničnej dopravy. Jednou zo zaujímavých tratí je železničná cesta v najjužnejšej časti Turca spájajúca Hornú Štubňu s baníckym centrom – Handlovou. Na tomto úseku dlhom iba 18 kilometrov je postavených 5 tunelov, tri viadukty a dva mosty. Dokonca tunel pod Bralovou skalou bol pred vojnou najdlhším vo vtedajšom Československu, v súčasnosti je tretím najdlhším tunelom na Slovensku. Táto trať bola odjakživa strategickou.

Jazdili po nej aj zásobovači Tretej ríše

Trať Horná Štubňa – Prievidza bola projekčne zaradená do takzvanej stredoslovenskej transverzály, ktorá odľahčovala preťaženú Košicko-Bohumínsku železnicu vedúcu z Ostravy do metropoly východného Slovenska. Alternatíva viesť železnicu z Brna do Košíc mala teda svoje opodstatnenie. Navyše spájala regióny, ktoré boli dovtedy málo rozvinuté a bez vhodného prístupu. Na osi sa nachádzali aj významné banské mesta ako Prievidza, Handlová, Kremnica, Banská Bystrica a nie príliš ďaleká Banská Štiavnica. V čase druhej svetovej vojny mala strategický význam. Slúžila ako jedna z hlavných zásobovacích tratí z Nemecka do Ruska. Práve po tejto trati sa vracali všetky prázdne konvoje po nové zásoby do Hitlerovej Tretej ríše.

Tri názvy pre niekdajší najdlhší tunel

Železnica z Handlovej do Hornej Štubne bola postavená v poradí ako druhá vo finálnej verzii stredoslovenskej transverzály. Aj keď je o šesť desaťročí mladšia ako jej susedka zo Zvolena do Vrútok (investorom boli maďarské štátne železnice MÁV), má niekoľko prvenstiev. Medzi jeden z nich patrí aj 3 012 metrov dlhý Bralský tunel, ktorého turčiansky portál sa zahrýza do mierne zvažujúcich sa lúk kopca približne v polovici obce Sklené pri futbalovom ihrisku a vyúsťuje do malebného prostredia remätského údolia s prudkými zalesnenými stráňami.

Bralský, Veľký alebo tiež tunel T. G. Masaryka. Toľko názvov mal tunel, ktorý bol od decembra roku 1931, keď bola trať Handlová – Horná Štubňa uvedená do prevádzky, najdlhším tunelom vo vtedajšom Československu. Predbehol ho až Čremošniansky tunel z roku 1940 s dĺžkou 4 697 m.

Pri výpočtoch sa minuli len o pár milimetrov

Ministerstvo železníc vtedajšej Československej republiky zadalo prípravné stavebné práce pod Bralom (niektoré pramene uvádzajú pod Bradlom) pražskej stavebnej firme Zdeněk Kruliš. Už 8. novembra 1927 sa začali práce na handlovskej strane. Samotné razenie štôlne sa začalo až takmer o rok neskôr. A v polovici júla 1930 sa pracovné čaty stretli. Zdá sa, že merania i vŕtania boli úspešné, pretože po stretnutí baníkov v tuneli rozdiel v smere predstavoval iba 22 mm a vo výške 27 mm. Svedčí to o majstrovstve vtedajších geológov i samotných razičov. Stavba tunela bola dokončená v októbri 1931. Samotnému razeniu z remätskej strany predchádzali takmer rok trvajúce prípravné práce na takzvanom tunelovom nádvorí. Dovtedy zalesnené údolie s čistým bralským potokom a panenskou prírodou začalo meniť svoju tvár. Krajina bez ciest a obydlí sa z mesiaca na mesiac menila.

Problém s dopravou stavebného materiálu

Pri väčšine železničných stavieb viedli k stavbám udržiavané cesty. V prípade 18,6 kilometrov dlhej trate z Handlovej do Hornej Štubne to neplatilo. Preto bolo pri vstupe do Bralského masívu zriadené rozsiahle nádvorie a čochvíľa tu vyrástla veľká osada. Bolo treba vyriešiť aj otázku dopravy stavebného materiálu. Cesty však neexistovali. Boli tu iba turistické chodníčky. Z prekladiska Ráztočno, ležiaceho v spodnej časti údolia, stavbári postavili cestu, ktorá slúži turistom a cyklistom dodnes. Dokonca od kameňolomu predĺžili až po Remätu úzkorozchodnú železničku. Odbočky z nej viedli aj k Hájnickému, Pekelskému tunelu a dvom viaduktom. Celková dĺžka železničných koľají úzkeho rozchodu predstavovala na bralskom stavenisku takmer 4 kilometre. Na uľahčenie prác slúžila aj vysunutá lanová dráha.

Stavali ho štyri tisícky ľudí

V tuneloch pracovalo priemerne okolo 1 700 ľudí, najviac v roku 1930, keď ich bolo až 4 220! Pracovný čas bol trojzmenný po osem hodín. Tunelári za deň vykopali približne štyri metre, najväčší výkon bol 10,2 metra. Kde sú ľudia, tam sú aj problémy. Tunel a celá trať sa stavali v čase svetovej hospodárskej krízy a tá sa naplno prejavila aj u nás. Nespokojnosť robotníkov rástla najmä s nízkymi mzdami. Keď vo februári 1930 prepukol štrajk v handlovských baniach, pridali sa ku štrajkujúcim aj tunelári.

Osem obetí tunela

Bralský tunel si vyžiadal aj ľudské obete. Pri stavbe zahynulo osem ľudí – štyria Slováci, dvaja Moraváci, Rakúšan a ich mená by mali byť zverejnené na tabuli na železničnej stanici v Sklenom. Žiaľ, pamätnú dosku sme nenašli, iba prázdne miesto. K ďalším piatim úmrtiam došlo v kameňolome smerom na Handlovú.

Veľkým nepriateľom stavbárov bola voda. Roku 1928 baníci narazili na prameň s výdatnosťou 207 litrov za sekundu. Z tunela vytekala pravá bystrina. Maximálny prietok však rýchlo klesol na primeraných 18 sekundových litrov. V priebehu stavby vytieklo zo štôlne približne 9 miliónov litrov vody. Napriek prekážkam bola trať odovzdaná do prevádzky v pomerne krátkom čase a už 20. decembra 1931 po nej prešiel prvý vlak. Pri príležitosti 80. narodenín prezidenta T. G. Masaryka 7. 3. 1930 bol tunel pomenovaný na jeho počesť. Neskôr však dostal meno ako Veľký a napokon ako Bralský tunel.

V pozornosti partizánov

Železničná trať z Hornej Štubne do Prievidze mala vo vojnových rokoch strategický význam. Podobne i séria tunelov. Preto niet divu, že sa na ňu zamerali aj partizáni, ktorých v dolnom Turci organizoval Gejza Lacko z Kremnice. Dňa 21.augusta 1944 mínerska skupina npor. Ladislava Peškeho vo večerných hodinách prerušila železničné spojenie medzi Hornou Štubňou a Handlovou. Poškodila železničný most a na 11 hodín zdržala dopravu. Mínerská skupina pod vedením Želinského a Zániho tesne pred vypuknutím Povstania vo štvrtok 24. augusta 1944 zatarasila Bralský tunel a na tri týždne ho vyradila z prevádzky. O deň neskôr sa partizáni z oddielu Gejzu Lacka zmocnili trhavín v Handlovej (banská trhavina), ktorú použili na diverznú činnosť na trati. V sobotu 26. augusta partizáni akciu zopakovali. Z Handlovej ukoristili ďalšiu trhavinu a použili ju na zastavenie dopravnej tepny v smere Rusko - Nemecko. O tunel sa tuho bojovalo aj 30. septembra 1944, keď Bralovu skalu najskôr dobili Nemci a potom na krátky čas aj partizáni.

Po trati prevážali tovar, ale aj Židov do táborov

Vojnové časy sa podpísali pod vysokú intenzitu nákladnej prepravy na tejto trati. Zvlášť významný bol vývoz tovaru zo Slovenska, z ktorého celých 70 percent smerovalo do Nemecka. Osobná preprava bola charakterizovaná každoročnými rozsiahlymi sezónnymi prepravami robotníkov cestujúcich za prácou do Nemecka. V turčianskom a handlovskom regióne bolo mnoho obcí s nemecky hovoriacim obyvateľstvom. Významný podiel medzi cestujúcimi mali počas celej vojny nemeckí rekreanti a dovolenkujúci vojaci. A napokon, železnica najmä roku 1942 slúžila na transporty Židov do koncentračných táborov.

Zlé vetranie riešili až po 20 rokoch

Dĺžka rúry, parná trakcia a pretrvávajúce splodiny prinútili architektov uvažovať nad vetraním tunela. K stavbe vetracej šachty sa pristúpilo až o dvadsať rokov neskôr, keď sa zistilo, že tunel nevyhovuje prirodzenému vetraniu. Roku 1950 bola postavená 119 metrov hlboká a 4,20 metrov široká vetracia šachta, ktorá slúži doteraz. Historické pramene z dôb pred druhou svetovou vojnou v súvislosti s dymom v útrobách Bralskej skaly sú zaujímavé. „Pri uvedení tunela do premávky boli vydané zvláštne predpisy. Podľa nich museli kuriči v parných kotloch prikladať výlučne handlovské uhlie s nízkym obsahom síry. Parné lokomotívy bolo treba pred vstupom do tunela poriadne rozkúriť a rušeň nesmel v tuneli zastať. Navyše posádka mala v rezerve plynové masky."

Smrť a poldecák

Rušňovodiči v tom čase vedeli, čo je to dostať sa do problémov. Pred vstupom do Bralského tunela dávali veľký pozor, aby mali dostatok pary a piesku proti prešmykovaniu kolies, veď stúpanie v tuneli bolo 15 promile... Inak prežili doslova peklo. V pamätnej knihe Florian Wagner uvádza: „Dňa 20. marca 1938 sa otrávila vlaková čata vlaku č. 4558 uhoľným plynom vo Veľkom tuneli. Vlak pri postrkovaní nevládal vyjsť z tunela. Rušňovodič omdlel a zastavil vlak. Sprievodcovia zistili, že ich kolega Drozd omámený plynom padol pod kolesá pomaly sa pohybujúceho vlaku. Našli ho už mŕtveho." A ešte jedna zaujímavosť. V tridsiatych rokoch bolo nariadené, že rušňovodič, ktorému príde v tuneli zle, dostane v stanici Sklené kalíšok koňaku na občerstvenie. Odvtedy bolo údajne zle všetkým rušňovodičom, a tak nariadenie po krátkom čase zrušili.

Za obživou i oddychom

Aj po osemdesiatich rokoch trať kľukatiaca sa po úbočiach Kremnických vrchov, pretínajúca prstenec hôr a tunelmi a viaduktami skracujúca si cestu v malebnej krajine z Hornej Štubne do Handlovej a ďalej do Prievidze, má svoj význam. Slúži dodnes. Už nie v takom meradle ako v časoch socializmu, ale predsa. Ľudia ju využívajú na cestovanie za prácou, v zime dokonca lyžiari, ktorých nadchli remätské svahy, v lete hubári, turisti, rekreanti, cyklisti. Horný Turiec so svojim profilom však pred osemdesiatimi rokmi vyskúšal schopnosti a um architektov, geológov, baníkov, stavbárov, robotníkov. Pri výstavbe železnice im položil nejednu nezodpovedanú otázku. A ďalšia nezodpovedaná otázka – asi tá najťažšia – trápila túto železnicu a ľudí žijúcich v jej blízkosti aj v týchto dňoch. Zatiaľ sa mu podarilo zodpovedať v prospech cestujúcich sediacich vo vagónikoch turčiansko-handlovskej lokálky.

Fakty z výstavby Bralského tunela

Na nádvorí ako huby po daždi postupne vyrástlo päť kancelárskych barakov, kancelárska budova, obytná budova pre podnikateľov, deväť úradníckych, päť pre dozorcov a 32 robotníckych ubytovní pre 600 slobodných a 60 ženatých robotníkov. Ďalej tu bola jedáleň, štyri kantíny, dve školy, lazaret, kúpele na očistu, žandárska stanica, päť skladíšť, dve garáže, šesť výhrevní pre rušne, sedem zámočníckych dielní, dve transformačné stanice, tri sklady na dynamit a podobne. Službu robotníkom robilo sedem parných a osem benzínových rušňov a okrem toho osem drvičov kameňa, šesť mlynčekov na piesok, rámová a štyri okružné píly, 30 obrábacích strojov, 13 vyhní, 14 kompresorov, 240 pneumatických kladív, 6 miešačiek betónu. Muselo byť postavené aj 11 km dlhé vodovodné potrubie, 45 km elektrického a 13 km telefónneho vedenia.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 2. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 3. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 4. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Na pošte si s Fumbi kúpite kryptomeny už aj za hotovosť
 7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 8. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 1. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 2. OverenaSpolocnost.sk - novinka v oblasti účtovných auditov
 3. Nadšenie zo skúsenosti prenášajú v dm na zákazníka
 4. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 5. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 6. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
 7. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
 8. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 164
 2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 857
 3. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 12 248
 4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 439
 5. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 5 679
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 470
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 907
 8. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 2 517

Blogy SME

 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb)
 2. Anna Miľanová: Krvácame... 2021
 3. Anna Miľanová: Smútok... 2021
 4. Martin Greguš: Koľko uhynutých zvierat sa na území Bratislavy ročne vyzbiera, koľko túlavých zvierat sa odchytí a koľko sterilizácii ročne Bratislava platí?
 5. Vlasta Žampová: O tom potom Béla Bugár - Harakter
 6. Kristína Jakubičková: Niektorí fajčiari sa správajú ako holuby, len otravnejšie.
 7. Naďa Serafínová: Ako si rýchlo a jednoducho zarobiť. A iné rozprávky z paralelného vesmíru.
 8. Eka Balašková: Viete požiadať o pomoc?
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 556
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 489
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 10 864
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 105
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 839
 6. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 949
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 2 867
 8. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit 2 606
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Priamy súboj o tretie miesto medzi celkami T-klub a AC Roma skončil remízou.

Súboj prvých dvoch celkov museli odložiť, pretože obidvaja reprezentovali Martin na majstrovstvách Slovenska.


14 h
Ilustračné foto

V zdravotníctve pracuje už 30 rokov a tvrdí, že situácia v ňom je čoraz horšia, skoro až neúnosná.


16 h

Dvadsaťstranový časopis pre všetkých milovníkov krížoviek, logických hier a lúštenia nájdete vložený v regionálnych novinách MY v týždni od 4. júla.


4. júl
Matej Tomka, obranca Fomatu Martin.

Obranca Matej Tomka je ročník narodenia 2000, ale napriek mladému veku je pevnou súčasťou defenzívy Fomatu. Počas jarnej časti si musel zvykať na nového partnera v stopérskej dvojici.


3. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Dôvodom hromadného prepúšťania v OFZ je vysoká cena elektriny.


20 h

Bóje označovali prísne chránené územie.


4. júl

Naďalej platí mimoriadna situácia, je uzavretý pre autá, cyklistov a chodcov.


24 h

Podobné prípady eviduje polícia vo viacerých mestách. Ide o jeden gang?


2. júl

Blogy SME

 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb)
 2. Anna Miľanová: Krvácame... 2021
 3. Anna Miľanová: Smútok... 2021
 4. Martin Greguš: Koľko uhynutých zvierat sa na území Bratislavy ročne vyzbiera, koľko túlavých zvierat sa odchytí a koľko sterilizácii ročne Bratislava platí?
 5. Vlasta Žampová: O tom potom Béla Bugár - Harakter
 6. Kristína Jakubičková: Niektorí fajčiari sa správajú ako holuby, len otravnejšie.
 7. Naďa Serafínová: Ako si rýchlo a jednoducho zarobiť. A iné rozprávky z paralelného vesmíru.
 8. Eka Balašková: Viete požiadať o pomoc?
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 556
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 489
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 10 864
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 105
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 839
 6. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 949
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 2 867
 8. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit 2 606
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině

Už ste čítali?