Pondelok, 4. júl, 2022 | Meniny má Prokop

Žiadne umelecké vrcholy, ale dobré nápady

Súťažná prehliadka ochotníckeho divadla dospelých má v Turci svoje stabilné miesto. Tradične vždy na jar je ním kultúrny dom v Belej-Duliciach. Koncom marca sa tu súťažilo opäť.

Súkromná ZUŠ A. Stodolu nás vynikajúco reprezentovala na krajskej divadelnej prehliadke.Súkromná ZUŠ A. Stodolu nás vynikajúco reprezentovala na krajskej divadelnej prehliadke. (Zdroj: J.JAROŠOVÁ)

Tentoraz išlo už o jubilejný 20. ročník regionálnej súťaže ochotníckych súborov Turca. Divadelné súbory si prišli zmerať sily na svoje populárne Turčianske divadelné dni.

Spoluprácu s Belou posvätila Magda Vašková

Myšlienku usporiadať prehliadku dospelých ochotníckych súborov v Turci vždy na rovnakom mieste iniciovala pred rokmi Magda Vašková. Dlhoročná odborná metodička a zapálená organizátorka ochotníckeho divadla v turčianskych obciach tým z martinskej osvety posvätila dobrú spoluprácu s belianskymi divadelníkmi. Odvtedy sú Turčianske divadelné dni kontinuálne organizované z tohto martinského pracoviska v úzkom prepojení s vedením obce. Prehliadka tak má pre súťažiace súbory svoju príťažlivosť aj istotu, veď v Belej s úprimným zaujatím rok od roka poskytujú pre Turčianske divadelné dni príjemné zázemie.

SkryťVypnúť reklamu

Starostka prehliadku konferovala aj šepkala

Na pohostinnej atmosfére má od vzniku až po aktuálne jubileum svoju veľkú zásluhu rešpektovaná starostka obce. Na začiatku Hanka Badínová uvádzala súťažiace súbory ako konferenciérka a súčasne si zastala úlohu šepkárky domácim ochotníkom. „Šepkaniu“ ostala verná doteraz, hoci sa už vo svojej rodnej obci Belá-Dulice venuje zodpovednému starostovaniu a aj ochotnícku prehliadku má kompletne na starosti. Spoľahlivo budovaná priateľská atmosféra je v tejto obci pre súťažiacich samozrejmou pridanou hodnotou. Žiaľ, ani u nás v Turci nie je žiadnou novinkou, že divadelných súborov z ochoty vytrvalo ubúda. V aktuálnom jubilejnom súťažnom ročníku sa na prehliadke zúčastnilo dovedna iba päť kolektívov.

Tanečná Karkulka s humorom a vtipom

SkryťVypnúť reklamu

Originálnym javiskovým vyjadrením talentovaných dievčat zo Shadow of Music pri ZUŠ v Turčianskych Tepliciach je predovšetkým výrazový tanec. Tohto roku sa však podujali nacvičiť tanečno-dramatické divadelné predstavenie, vlastnú autorskú „školskú“ paródiu na klasický rozprávkový príbeh nazvaný Karkulka inak. Do presvedčivých tanečných kreácií a s nadhľadom zahraných parodických scénok dievčatá šikovne zapracovali a aj so šarmom mladosti stvárnili svoje vlastné témy, blízke svetu „- násťročných“. Tanečne i herecky oživili partnerské vzťahy po vtipné lásky, zatancovali nápaditý „zelený“ tanec o ochrane prírody, so sviežim nadhľadom sa zmocnili drogovej témy. V parodovanom príbehu o rodine zaujala s humorom stvárnená moderná babička s príťažlivým partnerom – vlkom. Zahral ho jediný muž v súbore, no vôbec sa medzi záplavou suverénnych kolegýň na scéne nestratil...

SkryťVypnúť reklamu

Tanečnice z teplickej „zušky“ svoj príbeh bravúrne rozpohybovali, využívajúc prekvapujúce a pôsobivé, variabilné aj výstižné tanečné žánre a štýly. V jednotlivých kreáciách dievčatá výrazovo dokonale splynuli s pestrým výberom hudby, prinášajúcej vždy zmenu nálady. Moderný, netradičný a vtipný príbeh vo sviežom podaní Shadow of music zaujal publikum v Belej, zvyknuté najmä na ochotnícku klasiku. Dievčatá presvedčili tanečným umením a rovnako príjemne pobavili sviežim študentským vtipom Karkulkinho príbehu - inak.

Originálna dievčenská javisková terapia

Mimoriadne sviežim, invenčným zjavom mladosti na prahu dospelosti bola v Belej autorská inscenácia Selfterapia štyroch Martinčaniek. Na súťažnom javisku sa ňou vo svojej premiére suverénne presvedčivo prezentovali zaujaté divadelníčky, vnímavé pozorovateľky okolitého mikrosveta. Vlastnú terapiu života pretavenú osobitým divadelným okom ponúkla v alternatívnych javiskových postupoch štvorica dievčat zo Súkromnej základnej umeleckej školy A. Stodolu v Martine – Záturčí. Študentky literárno - dramatického odboru „zušky“ (Klára Gajdošová, Miroslava Laňková, Veronika Javorková, Nina Tarasovičová) vedie pedagogicky a režijne Bibiana Tarasovičová.

Všetky štyri protagonistky bravúrne zvládli vlastnú pohybovo-slovnú hru, a to so značnou dávkou intímneho duševného sebaobnažovania. Použité premyslené a prirodzene rozohrávané motívy, citlivo odpozorované zo života, „spracovali“ dievčatá samé za seba. Podarilo sa im to javiskovo účinne, pôsobivo a vkusne, do prehľadného, v improvizáciách ustáleného tvaru. Inscenácia sa zaskvela mimoriadne tvorivou, nevídane uveriteľnou a presvedčivou dávkou osobitej kreatívnosti dievčat. V spojení s originálnym zaujatím každej účinkujúcej zvlášť a štvorice spoločne - hrali v presvedčivom súlade a porozumení. Slovo aj pohyb ruka v ruke s plnovýznamovým výrazom dievčatá spracovali do vlastnej obdivuhodne harmonickej „liečby“ - Selfterapie. No práve tak sa im báječne podarila divadelne aj významovo precizovaná, divácky jednoznačne príťažlivá terapia javiskovým umením.

Šťastný návrat divadelníkov zo Žabokriek

Známu ľudovú spevohru Maľované na skle v podaní Divadelného súboru Žabokreky predchádzala dobrá povesť ešte pred Turčianskymi divadelnými dňami. S touto populárnou inscenáciou sa ochotníci zo Žabokriek opäť radi vrátili na turčiansku ochotnícku scénu po niekoľkých rokoch svojej absencie. Stalo sa tak aj preto, že sa po prvý raz na réžiu dramatickej aj tanečnej časti „odvážili“ samotní domáci ochotníci v dobre spolupracujúcom tandeme Dáška Kalnická a Pavol Fabro. Dobrými radami prispeli starší, skúsení herci (Ľ. Polonec, Ž. Kraľovanská...), kolektív sa postaral o scénu, k ochotníkom sa plnohodnotne pridala živá hudba „Krajčovcov“ a na javisku sa do hry popri ochotníkoch pohotovo aj pohodovo zaradili výborné a tvárne speváčky. A tak právom patrí aj ochotnícky kolektív „maľovaného na skle“ svojím elánom a chuťou na scéne k mladej krvi jubilejného ročníka TDD 2012. Svojím súťažným predstavením sa v Belej žabokreckí divadelníci zavďačili spokojnému domácemu obecenstvu a zaujali tiež kolegov z „konkurenčných“ ochotníckych súborov. Dobrá a smelá vec sa ochotníkom zo Žabokriek potvrdila - okrem úspechu doma zaujali tiež na súťažnom javisku. Hoci v tomto ročníku nemali v inscenáciách hraných klasicky príliš silnú konkurenciu.

Belianska minimalistická Zabíjačka

Na „dvadsaťročnej“ súťažnej prehliadke pochopiteľne nemohli v žiadnom prípade chýbať domáci ochotníci. Divadelný súbor pri OcÚ a MO MS Belá-Dulice si pripravil takmer celkom z vlastných zdrojov (len s miernym režijným prispením Tibora Kubičku) hru Zabíjačka. Vznikla podľa pôvodnej poviedky a v úprave tvorivého tandemu Dušan Dušek, František Lipták, Martin Šulík. Dramaturgickú úpravu pre svoj súbor na seba zobrala Anna Badínová.

Na dlhoročne fungujúci, herecky početný súbor v Belej bolo miernym prekvapením minimalistické obsadenie hry. Celá ťarcha inscenácie spočívala na dvoch hlavných postavách, v ktorých sa predstavili skúsení herci Michal Badín ako Otec a sekundovala mu Katarína Letrichová (Mama). Zaujímavú úlohu bez slov na javisku zahrala Nela Kuzmová ako Babka, v závere sa na scéne na chvíľočku objavila Marcela Kováčiková – Panenka Mária. Zabíjačka v štádiu, v akom belianskych ochotníkov zastihla na súťažnej prehliadke, ukázala potenciálne kvalitné herecké skúsenosti. Nenaplnila však zmysluplnosť a životaschopnosť režijného vedenia, ktoré by sa zúročilo v plnokrvnom hereckom konaní na javisku. V Zabíjačke absentovala divadelná rozohranosť, rozpohybovanosť v mizanscénach, a tým vyznel celý príbeh staticky.

20 minút s blatnickým anjelom

Strávených minút v hľadisku počas Turčianskych divadelných dní s Divadelným súborom Blatničan a ich súťažnou inscenáciou Alexandra Vampilova 20 minút s anjelom bolo, žiaľ, o podstatnú chvíľu viac, ako by sa patrilo. Sami blatnickí ochotníci ústami svojho režiséra (Karol Čičmanec) vlastné divadelné počínanie v Belej nazvali – generálka pred premiérou. Tá však bola podľa hry na javisku pred záverom súťažnej prehliadky TDD ešte očividne poriadne vzdialená. Škoda! Niektoré herecké náznaky aj v stave „nedorobenosti“ inscenácie čosi sľubovali. Napríklad, že by sa v tomto „vynovenom“ a doplnenom staronovom súbore Blatničanov mohlo zablýskať na budúce celkom slušné divadlo z ochoty. Potrebuje to však viac ako dvadsať minút usilovnej a tvorivej práce na javisku.

Zelená pre mladé amatérske talenty

Dvadsaťročné jubileum dobre fungujúcej súťažnej prehliadky nezaznamená – aspoň v klasickom ochotníckom divadle – žiadne pozoruhodné umelecké vrcholy. Určite však potešili svojimi zaujatými a rôznorodými, tvorivými a invenčnými, navyše aj autorskými predstaveniami - mladé amatérske talenty. Tým patrí divadelné absolutórium v tohtoročnej súťaži aj na turčianskej ochotníckej scéne.

V divadle mladých a alternatívnom divadle na 20. TDD 2012 zaujala celkom bezkonkurenčne a prvenstvo si odnáša autorská sebareflexia dievčenskej štvorice pod názvom Selfterapiaa za najlepší herecký výkon právom patrí ocenenie Nine Tarasovičovej. Dievčatá postupujú s takouto výbornou vlastnou terapiou na krajskú prehliadku Námestovské divadelné dni na Oravu. V rovnakej kategórii sa na druhom mieste umiestnili Shadow of music pri ZUŠ Turčianske Teplice a tiež získali odporúčanie do Námestova, za svoju tanečno dramatickú Karkulku inak.

V kategórii činoherného a hudobného divadla budú Turiec na krajskej postupovej prehliadke reprezentovať ako víťazi 20. ročníka TDD rovnako prevažne mladí z Divadelného súboru Žabokreky s inscenáciou spevohry Maľované na skle.

Druhé miesto zo súťaže v tejto kategórii, s odporúčaním na krajskú súťaž do Námestova, patrí Divadelnému súboru pri OcB a MO MS Belá-Dulice za hru Zabíjačka.

FAKTY

Odborná hodnotiaca porota na Námestovských divadelných dňoch udelila v kategórii amatérskeho činoherného divadla 3. miesto Divadelnému súboru pri Obecnom úrade a Miestnom odbore Matice Slovenskej v Belej – Duliciach za inscenáciu Zabíjačka. V kategórii divadla mladých porotu najviac presvedčil divadelný súbor SuZUŠ Aurela Stodolu v Martine s autorskou inscenáciou Selfterapia a udelila im 1. miesto a odporúčanie na celoslovenskú súťaž divadla mladých Tlmačské činohranie, ktorá sa uskutoční 22. - 24. júna 2012 v Mestskom kultúrnom stredisku v Tlmačoch.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 2. Má len 17 rokov a pracoval už pre americkú armádu aj slovenské ministerstvo
 3. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
 4. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 5. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 6. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 7. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 1. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 2. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 3. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
 4. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
 5. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 6. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 15 749
 2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 832
 3. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 421
 4. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 9 410
 5. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 357
 6. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 881
 7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 567
 8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 2 920

Blogy SME

 1. Jaroslav Polaček: VOLVO je ocenením našej tvrdej práce. Chcem v nej pokračovať.
 2. Jozef Sitko: Len spor Matovič - Heger umožní novú vládu
 3. Tomáš Kiebel: Keď vám štát ukáže prostredník, prichádzajú na pomoc kryptomeny...
 4. Viera Polakovičová: Skvelý dramaturgický čin - opera Peter a Lucia Mira Bázlika po 55 rokoch v Štúdiu SND
 5. Viktória Holejová: Cigáni
 6. Ján Komrska: Decalibron, Kolorádo
 7. Štefan Vidlár: Nedelné minizamyslenie sa
 8. Anna Miľanová: Moja tvorba dotváraním škvŕn... 2022
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 21 892
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 668
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 044
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 574
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 957
 6. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 3 898
 7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 103
 8. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 903
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Matej Tomka, obranca Fomatu Martin.

Obranca Matej Tomka je ročník narodenia 2000, ale napriek mladému veku je pevnou súčasťou defenzívy Fomatu. Počas jarnej časti si musel zvykať na nového partnera v stopérskej dvojici.


8 h
Rozlúčka sa neobišla bez sĺz.

V Slovanoch škôlkari sadili bylinky a v Kláštore pod Znievom otvorili zelenú stenu.


a 1 ďalší 9 h
Tréner Pavol Šuhaj už odviedol v Martine kus dobrej roboty.

O služby trénera Pavla Šuhaja mal záujem prvoligový Liptovský Mikuláš, v Ružomberku by boli radi, keby viedol ich devätnástku, ponuku dostal aj od Fomatu.


2. júl
Milan Schwendt.

Najstarší plavec v Turci dokazuje, že vek je len číslo.


2. júl

Blogy SME

 1. Jaroslav Polaček: VOLVO je ocenením našej tvrdej práce. Chcem v nej pokračovať.
 2. Jozef Sitko: Len spor Matovič - Heger umožní novú vládu
 3. Tomáš Kiebel: Keď vám štát ukáže prostredník, prichádzajú na pomoc kryptomeny...
 4. Viera Polakovičová: Skvelý dramaturgický čin - opera Peter a Lucia Mira Bázlika po 55 rokoch v Štúdiu SND
 5. Viktória Holejová: Cigáni
 6. Ján Komrska: Decalibron, Kolorádo
 7. Štefan Vidlár: Nedelné minizamyslenie sa
 8. Anna Miľanová: Moja tvorba dotváraním škvŕn... 2022
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 21 892
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 668
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 044
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 574
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 957
 6. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 3 898
 7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 103
 8. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 903
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině

Už ste čítali?