Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Pokus o predaj inkubátora nevyšiel, poslanci ho označili za zmanipulovaný

V minulom týždni sa v mestskom parlamente preberala správa o možnosti predaja časti areálu Martinsko-flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra (MFPIC). Viacerí poslanci ho označili za zmanipulovaný.

Pokus o predaj inkubátora poslanci označili za zmanipulovaný.Pokus o predaj inkubátora poslanci označili za zmanipulovaný. (Zdroj: V.Legerská)

MARTIN. Pripravovaný predaj časti areálu Martinsko-flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra bol odpoveďou na uznesenie číslo 265/2012, ktorým poslanci v decembri minulého roku odporúčali primátorovi mesta zvolať valné zhromaždenie MFPIC a hlasovať za uznesenie na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku tejto spoločnosti. Zároveň vtedy poslanci schválili komisiu, ktorá stanoví podmienky a vyhodnotenie tejto súťaže.

Inkubátor kumuluje stratu

Primárnym dôvodom pre rozhodnutie poslancov bolo, že inkubátor, pod týmto názvom centrum Martinčania poznajú, stratil svoje spoločenské opodstatnenie, neslúžil na pomoc začínajúcim podnikateľom, deformoval svojimi výhodami podnikateľské prostredie v meste, navyše kumuloval stratu, ktorá sa každým rokom zvyšovala. Do roku 2011 predstavovala sumu 528 tisíc eur. V minulom roku začala radnica robiť postupné kroky k tomu, aby sa zbavila ťarchy jej sanovania.

Skryť Vypnúť reklamu

Jedným z východísk bolo, čo odsúhlasili aj poslanci, že mesto kúpi podiely ostatných spoločníkov v centre a keď sa stane vlastníkom areálu inkubátora, pokúsi sa o jeho predaj, aby získalo späť do rozpočtu financie - ide o 360 tisíc eur - vynaložené na kúpu podielov.

Predaj časti areálu MFPIC pripravovala komisia zložená z poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov odborných útvarov radnice od Vianoc minulého roka. Jej správu spolu s odporúčaním predaja časti areálu jedinému záujemcovi – spoločnosti Proteam , ktorá sa zaoberá kovovýrobou, sústružením a opracovaním kovov, ale poslanci na minulotýždňovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva zmietli z rokovacieho stola.

Vraj vopred vybratý záujemca

Podnetom na kritiku práce komisie a okolnosti prípravy verejnej obchodnej súťaže bolo vystúpenie jedného z jej členov – Imricha Žigu (SaS, SDKÚ-DS, OKS). Ten spochybnil priebeh prípravy verejnej obchodnej súťaže, označil ju za zmanipulovanú, keďže v jej priebehu neboli podľa neho splnené obvyklé lehoty na prihlášky záujemcov, nebol dodržaný dohodnutý rozsah inzercie, pracovalo sa so znaleckým posudkom , ktorý bol desať mesiacov starý, navyše ho predložil jediný záujemca o kúpu časti areálu a jeho zástupca sa zúčastnil časti rokovania komisie, ktorá stanovovala podmienky súťaže.

Skryť Vypnúť reklamu

„Dostali sme cenovú ponuku na 372 900 eur, o približne 60 tisíc eur menej ako firmu ocenil znalec. Navyše, nepredávame celý areál, len jeho časť – halu, ktorá je zisková. Ak sa považujeme za transparentné mesto, primátor by mal celú verejnú súťaž zrušiť,“ povedal.

Podobne sa k priebehu prípravy predaja vyjadrovali aj poslanci Stanislav Thomka(SaS, SDKÚ-DS, OKS), Martin Sukup (NEKA), Jozef Bernát (SaS, SDKÚ-DS, OKS) či Peter Vons (NEKA), ktorých zarazila orientácia komisie na jedného záujemcu. J. Bernát žiadal, aby sa mesto vrátilo k myšlienke obnoviť pôvodný cieľ fungovania inkubátora a pohrozil, že ak predaj poslanci schvália, podá podnet na prešetrenie práce komisie.

Jediný záujemca je jediný, ktorý platí

Ján Zuberec, ktorý je konateľom MFPIC a prácu komisie riadil, obhajoval jej činnosť tým, že hlavným jej zmyslom bolo zamedziť narastaniu straty, ktorú areál inkubátora produkuje. „Pravidelne si svoje záväzky voči mestu plní len Proteam, ktorý plánuje halu kúpiť, rozšíriť v nej výrobu, zvýšiť zamestnanosť a jeho zástupcovia sa neustále pýtajú, prečo za osemnásť mesiacov, čo majú záujem o kúpu, nie je možné predaj zrealizovať. Mám informácie, že ak halu nekúpia, z inkubátora odídu. Už sa zaujímajú o iné miesta – Sučany, Bystričku, Feronu v Martine či priestor v Turčianskych Tepliciach. Vo firme pracuje dvadsať ľudí, ich pozície sú ohrozené. Preto komisia súťaž v zrýchlenom tempe schválila, odporučila predaj časti areálu jedinému záujemcovi,“ povedal a doplnil, že areál nie je mestským majetkom, že k jeho predaju nie je potrebný súhlas poslancov, lebo sa pripravuje podľa obchodného zákonníka a len princíp transparentnosti bol dôvodom k tomu, že sa správa o predaji časti areálu dostala na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalšiu dôležitú okolnosť vysvetlil viceprimátor Milan Malík, ktorý okrem iného povedal, že začiatkom roka dostalo mesto oznámenie o začatí realizácie záložného práva za pôžičku na objekty v inkubátore a zároveň Národná agentúra pre malé a stredné podnikanie, keďže v tom čase mala svoje záujmy v areáli, dala predbežné opatrenie, aby sa nemohlo narábať s majetkom.

„Tým, že mesto sa stalo výlučným majiteľom areálu, zabránili sme viacerým právnym postupom s negatívnymi dôsledkami na MFPIC a peniaze, ktoré mesto do vysporiadania sa so spoločníkmi vložilo. Ak by sa mesto rýchlo neangažovalo, mohli sme mať, obrazne povedané, pokoj, už to mohlo chátrať. To chceme?“ vyčítavo poznamenal.

Bez zodpovednosti sa ľahko kritizuje

Primátor Andrej Hrnčiar priznal, že podľa neho zastupiteľstvo splnilo cieľ, kvôli ktorému ho zvolal. Hoci poslanci nemajú kompetenčný dosah na rozhodnutia v spoločnosti MFPIC, diskusia bola potrebná, lebo mu pomohla v rozhodnutí, či predaj podporiť, alebo nie, keďže má dopad na rodiny zamestnancov Proteamu.

„Ak by som bol nezainteresovaný a počúval argumenty pána Žigu, naozaj by som mu zatlieskal a uveril mu. Pred časom sme rovnakým spôsobom ponúkali na predaj časť areálu SIM-u. Tiež tu padli argumenty typu – nízka cena, pod úrovňou našich možností, treba lepšie pripraviť súťaž, je to lukratívny majetok a podobne. Záujemca kúpil halu v inom regióne a správa areálu nás ročne naďalej stojí 30 tisíc eur, ktoré by sa mohli použiť lepšie. Nemáme ani peniaze, ani zamestnanosť. A to isté sa opakuje aj v prípade inkubátora,“ konštatoval a doplnil, že poslancom sa ľahko kritizuje, ale potom sa už nevedia postaviť pred ľudí a povedať im, že aj ich rozhodnutia ich možno pripravili o pracovné príležitosti.

Uznesenie, ktorým malo zastupiteľstvo zobrať výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj časti areálu v spoločnosti MFPIC, hlasovaním neprešlo.

Predaj nepodpísal, licituje sa o konateľovi

Vzápätí po skončení rokovania mestského zastupiteľstva zvolal primátor mesta Andrej Hrnčiar valné zhromaždenie spoločnosti MFPIC, na ktorom dal pokyn na nepodpísanie zmluvy na predaj časti areálu inkubátora. Bude vypracovaný nový znalecký posudok na majetok, zorganizuje sa elektronický prieskum trhu a dve súťaže – jedna na celý areál inkubátora, druhá na jeho časť.

„Aj napriek tomu, že zákon to nevyžaduje, do mestského zastupiteľstva správu o súťažiach predložíme,“ informoval primátor a zároveň dodal, že konateľ Ján Zuberec sa k 1. septembru vzdáva funkcie.

Funkcia konateľa bola ponúknutá Imrichovi Žigovi, ktorý ju neprijal. „Povedal, že mu to neumožňuje jeho pracovné zaradenie,“ komentoval A. Hrnčiar. „Túto pozíciu listom ponúknem Jozefovi Bernátovi, ktorý v diskusii o tejto téme opakovane zdôrazňoval, že ekonomika inkubátora sa môže dostať z červených čísel.“

Ako sa ďalej A. Hrnčiar vyjadril, uvedomuje si, že jeho rozhodnutie môže ohroziť budúcnosť firmy Proteam a jej podnikanie v areáli inkubátora, ale obvinenia z netransparentného postupu boli natoľko závažné, že nemohol konať inak.

POVEDALI V DISKUSII

IMRICH ŽIGO (SaS, SDKÚ-DS, OKS): Celý priebeh práce komisie, ktorá pripravovala predaj časti areálu mi pripadá ako príprava na predaj vopred určenému záujemcovi. Toto zastupiteľstvo ani nemuselo byť, mohol to predať konateľ alebo primátor.

Stanislav Thomka (SaS, SDKÚ-DS, OKS): Transparentnosť sme povýšili na základný princíp našej práce, namieste by bolo, aby sa našla slobodná vôľa na predaj. Ak chceme pracovať inak, ako iní, tak to robme. Znalecký posudok nesmie byť starší ako tri mesiace. A tri dni, ktoré mali záujemcovia na prejavenie záujmu o kúpu časti areálu a obhliadku nestačí. Veď môžu byť odcestovaní...

JOZEF BERNÁT (SaS, SDKÚ-DS, OKS): Materiál, ktorý sme dostali, nemá kvalitu. Chce sa od nás, aby sme dvihli ruky, ja nedvihnem. Vyzývam konateľa, aby sa vážne zaoberal myšlienkou obnovenia fungovania inkubátora. Všade na Slovensku fungujú, iba v Martine nie. Konateľovi síce nemôžeme nič prikázať, ale ho môžeme odvolať. Viem, ako sa straty v areáli vyrábali, dá sa to dostať do modrých čísel.

MARTIN SUKUP (NEKA): To, čo sa udialo, je príklad ako možno pokaziť verejnú súťaž. Nebojíme sa protestu prokurátora? Veď súťaž môže byť dodatočne zrušená a budeme tu mať zaujímavý problém.

PETER VONS (NEKA): Je absurdné, že o predaji nemôžeme rozhodovať, že o tom môžu rozhodnúť ľudia v komisii. V krajskom zastupiteľstve máme zásadu, že ak sa predáva majetok, nesmie jeho cena ísť viac ako 10 percent pod odhad. Ak o tom predaji nemôžeme rozhodnúť, načo sme sa stretávali?

JÁN ZUBEREC (NEKA): Pýtam sa, ako ideme podporovať hospodársky rozvoj v Martine, ak by sa časť areálu neodpredala? Súťaž je skončená, po právnych úkonoch môžem pristúpiť k predaju... Ako vysvetlíme ľuďom, že možno stratia prácu? Cena je stanovená na základe znaleckého posudku, ten MFPIC nechcelo platiť, dohodlo sa, že ho dá vypracovať uchádzač. Ak má niekto k predaju právne argumenty, nech ich povie. Ak k predaju nedôjde, firma, ktorá v areáli jediná uhrádza svoje záväzky, ho už nemusí spájať so svojou budúcnosťou. Ako inkubátor uživíme, keď sme to jedenásť rokov nedokázali? Robte to niekto iný, ak to v týchto podmienkach dokážete...

MILAN MALÍK, viceprimátor: Pre niekoho sú tri-štyri dni dôležitejšie ako to, že v inkubátore má mesto peniaze a môže o ne prísť...

ANDREJ HRNČIAR, primátor: Priznávam, že toto zastupiteľstvo som zvolal účelovo. Aby poslanci mali možnosť vyjadriť sa a aby ľudia, ktorí pozerajú prenos z rokovania, získali predstavu o tom, kto koná zodpovedne. Inkubátor nefungoval, deformoval podnikateľské prostredie, vyrábal stratu. Ak na jeho fungovanie niektorý z kritikov má recept a pomôže vrátiť do rozpočtu peniaze, ktoré sme tam vložili, prvý mu zložím hold. Napriek tomu, že niektorí diskutéri zašli až k podozreniam z netransparentnosti, ich názor si vážim a budem ho rešpektovať.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 2. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 3. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 4. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 7. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 8. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 9. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 10. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 876
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 994
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 413
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 013
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 402
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 544
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 672
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 664
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 552
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 9 931
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Slnečnica v oblakoch

Seniorovi z Koštian nad Turcom sa podaril pestovateľský úspech.

Vysoká slnečnica teší okoloidúcich.

Fomat musel stopnúť aj tréningy

Treťoligový tím Fomatu minulý týždeň pokračoval v tréningovom procese, no musel ho prerušiť. Kormidelník Pavol Šuhaj nepredpokladá, že tento rok ešte jeho tím nastúpi na súťažný zápas.

Marko Repáň je zatiaľ najlepším strelcom tímu.

Vidieckou ženou roka je aj starostka zo Žabokriek

Ženy netreba brať ako samozrejmosť. Sú inšpiratívne a robia život na vidieku lepším. I to je hlavná myšlienka súťaže Vidiecka žena roka. Jednou zo štyroch ocenených je aj Zuzana Valocká, starostka Žabokriek.

Zuzana Valocká je Vidieckou ženou roka v kategórii politička.

Zoznam odberných miest v Turčianskych Tepliciach

Testovanie sa uskutoční na odberných miestach v lokalitách, na ktoré sú obyvatelia mesta zvyknutí pri konaní volieb.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch a Šuranoch: ZOZNAM odberných miest

Testovať sa bude aj v kine či športovej hale. Fungovať bude aj pojazdné odberné miesto.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Už ste čítali?