Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Pokus o predaj inkubátora nevyšiel, poslanci ho označili za zmanipulovaný

V minulom týždni sa v mestskom parlamente preberala správa o možnosti predaja časti areálu Martinsko-flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra (MFPIC). Viacerí poslanci ho označili za zmanipulovaný.

Pokus o predaj inkubátora poslanci označili za zmanipulovaný.Pokus o predaj inkubátora poslanci označili za zmanipulovaný. (Zdroj: V.Legerská)

MARTIN. Pripravovaný predaj časti areálu Martinsko-flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra bol odpoveďou na uznesenie číslo 265/2012, ktorým poslanci v decembri minulého roku odporúčali primátorovi mesta zvolať valné zhromaždenie MFPIC a hlasovať za uznesenie na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku tejto spoločnosti. Zároveň vtedy poslanci schválili komisiu, ktorá stanoví podmienky a vyhodnotenie tejto súťaže.

Inkubátor kumuluje stratu

Primárnym dôvodom pre rozhodnutie poslancov bolo, že inkubátor, pod týmto názvom centrum Martinčania poznajú, stratil svoje spoločenské opodstatnenie, neslúžil na pomoc začínajúcim podnikateľom, deformoval svojimi výhodami podnikateľské prostredie v meste, navyše kumuloval stratu, ktorá sa každým rokom zvyšovala. Do roku 2011 predstavovala sumu 528 tisíc eur. V minulom roku začala radnica robiť postupné kroky k tomu, aby sa zbavila ťarchy jej sanovania.

Skryť Vypnúť reklamu

Jedným z východísk bolo, čo odsúhlasili aj poslanci, že mesto kúpi podiely ostatných spoločníkov v centre a keď sa stane vlastníkom areálu inkubátora, pokúsi sa o jeho predaj, aby získalo späť do rozpočtu financie - ide o 360 tisíc eur - vynaložené na kúpu podielov.

Predaj časti areálu MFPIC pripravovala komisia zložená z poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov odborných útvarov radnice od Vianoc minulého roka. Jej správu spolu s odporúčaním predaja časti areálu jedinému záujemcovi – spoločnosti Proteam , ktorá sa zaoberá kovovýrobou, sústružením a opracovaním kovov, ale poslanci na minulotýždňovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva zmietli z rokovacieho stola.

Vraj vopred vybratý záujemca

Podnetom na kritiku práce komisie a okolnosti prípravy verejnej obchodnej súťaže bolo vystúpenie jedného z jej členov – Imricha Žigu (SaS, SDKÚ-DS, OKS). Ten spochybnil priebeh prípravy verejnej obchodnej súťaže, označil ju za zmanipulovanú, keďže v jej priebehu neboli podľa neho splnené obvyklé lehoty na prihlášky záujemcov, nebol dodržaný dohodnutý rozsah inzercie, pracovalo sa so znaleckým posudkom , ktorý bol desať mesiacov starý, navyše ho predložil jediný záujemca o kúpu časti areálu a jeho zástupca sa zúčastnil časti rokovania komisie, ktorá stanovovala podmienky súťaže.

Skryť Vypnúť reklamu

„Dostali sme cenovú ponuku na 372 900 eur, o približne 60 tisíc eur menej ako firmu ocenil znalec. Navyše, nepredávame celý areál, len jeho časť – halu, ktorá je zisková. Ak sa považujeme za transparentné mesto, primátor by mal celú verejnú súťaž zrušiť,“ povedal.

Podobne sa k priebehu prípravy predaja vyjadrovali aj poslanci Stanislav Thomka(SaS, SDKÚ-DS, OKS), Martin Sukup (NEKA), Jozef Bernát (SaS, SDKÚ-DS, OKS) či Peter Vons (NEKA), ktorých zarazila orientácia komisie na jedného záujemcu. J. Bernát žiadal, aby sa mesto vrátilo k myšlienke obnoviť pôvodný cieľ fungovania inkubátora a pohrozil, že ak predaj poslanci schvália, podá podnet na prešetrenie práce komisie.

Jediný záujemca je jediný, ktorý platí

Ján Zuberec, ktorý je konateľom MFPIC a prácu komisie riadil, obhajoval jej činnosť tým, že hlavným jej zmyslom bolo zamedziť narastaniu straty, ktorú areál inkubátora produkuje. „Pravidelne si svoje záväzky voči mestu plní len Proteam, ktorý plánuje halu kúpiť, rozšíriť v nej výrobu, zvýšiť zamestnanosť a jeho zástupcovia sa neustále pýtajú, prečo za osemnásť mesiacov, čo majú záujem o kúpu, nie je možné predaj zrealizovať. Mám informácie, že ak halu nekúpia, z inkubátora odídu. Už sa zaujímajú o iné miesta – Sučany, Bystričku, Feronu v Martine či priestor v Turčianskych Tepliciach. Vo firme pracuje dvadsať ľudí, ich pozície sú ohrozené. Preto komisia súťaž v zrýchlenom tempe schválila, odporučila predaj časti areálu jedinému záujemcovi,“ povedal a doplnil, že areál nie je mestským majetkom, že k jeho predaju nie je potrebný súhlas poslancov, lebo sa pripravuje podľa obchodného zákonníka a len princíp transparentnosti bol dôvodom k tomu, že sa správa o predaji časti areálu dostala na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalšiu dôležitú okolnosť vysvetlil viceprimátor Milan Malík, ktorý okrem iného povedal, že začiatkom roka dostalo mesto oznámenie o začatí realizácie záložného práva za pôžičku na objekty v inkubátore a zároveň Národná agentúra pre malé a stredné podnikanie, keďže v tom čase mala svoje záujmy v areáli, dala predbežné opatrenie, aby sa nemohlo narábať s majetkom.

„Tým, že mesto sa stalo výlučným majiteľom areálu, zabránili sme viacerým právnym postupom s negatívnymi dôsledkami na MFPIC a peniaze, ktoré mesto do vysporiadania sa so spoločníkmi vložilo. Ak by sa mesto rýchlo neangažovalo, mohli sme mať, obrazne povedané, pokoj, už to mohlo chátrať. To chceme?“ vyčítavo poznamenal.

Bez zodpovednosti sa ľahko kritizuje

Primátor Andrej Hrnčiar priznal, že podľa neho zastupiteľstvo splnilo cieľ, kvôli ktorému ho zvolal. Hoci poslanci nemajú kompetenčný dosah na rozhodnutia v spoločnosti MFPIC, diskusia bola potrebná, lebo mu pomohla v rozhodnutí, či predaj podporiť, alebo nie, keďže má dopad na rodiny zamestnancov Proteamu.

„Ak by som bol nezainteresovaný a počúval argumenty pána Žigu, naozaj by som mu zatlieskal a uveril mu. Pred časom sme rovnakým spôsobom ponúkali na predaj časť areálu SIM-u. Tiež tu padli argumenty typu – nízka cena, pod úrovňou našich možností, treba lepšie pripraviť súťaž, je to lukratívny majetok a podobne. Záujemca kúpil halu v inom regióne a správa areálu nás ročne naďalej stojí 30 tisíc eur, ktoré by sa mohli použiť lepšie. Nemáme ani peniaze, ani zamestnanosť. A to isté sa opakuje aj v prípade inkubátora,“ konštatoval a doplnil, že poslancom sa ľahko kritizuje, ale potom sa už nevedia postaviť pred ľudí a povedať im, že aj ich rozhodnutia ich možno pripravili o pracovné príležitosti.

Uznesenie, ktorým malo zastupiteľstvo zobrať výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj časti areálu v spoločnosti MFPIC, hlasovaním neprešlo.

Predaj nepodpísal, licituje sa o konateľovi

Vzápätí po skončení rokovania mestského zastupiteľstva zvolal primátor mesta Andrej Hrnčiar valné zhromaždenie spoločnosti MFPIC, na ktorom dal pokyn na nepodpísanie zmluvy na predaj časti areálu inkubátora. Bude vypracovaný nový znalecký posudok na majetok, zorganizuje sa elektronický prieskum trhu a dve súťaže – jedna na celý areál inkubátora, druhá na jeho časť.

„Aj napriek tomu, že zákon to nevyžaduje, do mestského zastupiteľstva správu o súťažiach predložíme,“ informoval primátor a zároveň dodal, že konateľ Ján Zuberec sa k 1. septembru vzdáva funkcie.

Funkcia konateľa bola ponúknutá Imrichovi Žigovi, ktorý ju neprijal. „Povedal, že mu to neumožňuje jeho pracovné zaradenie,“ komentoval A. Hrnčiar. „Túto pozíciu listom ponúknem Jozefovi Bernátovi, ktorý v diskusii o tejto téme opakovane zdôrazňoval, že ekonomika inkubátora sa môže dostať z červených čísel.“

Ako sa ďalej A. Hrnčiar vyjadril, uvedomuje si, že jeho rozhodnutie môže ohroziť budúcnosť firmy Proteam a jej podnikanie v areáli inkubátora, ale obvinenia z netransparentného postupu boli natoľko závažné, že nemohol konať inak.

POVEDALI V DISKUSII

IMRICH ŽIGO (SaS, SDKÚ-DS, OKS): Celý priebeh práce komisie, ktorá pripravovala predaj časti areálu mi pripadá ako príprava na predaj vopred určenému záujemcovi. Toto zastupiteľstvo ani nemuselo byť, mohol to predať konateľ alebo primátor.

Stanislav Thomka (SaS, SDKÚ-DS, OKS): Transparentnosť sme povýšili na základný princíp našej práce, namieste by bolo, aby sa našla slobodná vôľa na predaj. Ak chceme pracovať inak, ako iní, tak to robme. Znalecký posudok nesmie byť starší ako tri mesiace. A tri dni, ktoré mali záujemcovia na prejavenie záujmu o kúpu časti areálu a obhliadku nestačí. Veď môžu byť odcestovaní...

JOZEF BERNÁT (SaS, SDKÚ-DS, OKS): Materiál, ktorý sme dostali, nemá kvalitu. Chce sa od nás, aby sme dvihli ruky, ja nedvihnem. Vyzývam konateľa, aby sa vážne zaoberal myšlienkou obnovenia fungovania inkubátora. Všade na Slovensku fungujú, iba v Martine nie. Konateľovi síce nemôžeme nič prikázať, ale ho môžeme odvolať. Viem, ako sa straty v areáli vyrábali, dá sa to dostať do modrých čísel.

MARTIN SUKUP (NEKA): To, čo sa udialo, je príklad ako možno pokaziť verejnú súťaž. Nebojíme sa protestu prokurátora? Veď súťaž môže byť dodatočne zrušená a budeme tu mať zaujímavý problém.

PETER VONS (NEKA): Je absurdné, že o predaji nemôžeme rozhodovať, že o tom môžu rozhodnúť ľudia v komisii. V krajskom zastupiteľstve máme zásadu, že ak sa predáva majetok, nesmie jeho cena ísť viac ako 10 percent pod odhad. Ak o tom predaji nemôžeme rozhodnúť, načo sme sa stretávali?

JÁN ZUBEREC (NEKA): Pýtam sa, ako ideme podporovať hospodársky rozvoj v Martine, ak by sa časť areálu neodpredala? Súťaž je skončená, po právnych úkonoch môžem pristúpiť k predaju... Ako vysvetlíme ľuďom, že možno stratia prácu? Cena je stanovená na základe znaleckého posudku, ten MFPIC nechcelo platiť, dohodlo sa, že ho dá vypracovať uchádzač. Ak má niekto k predaju právne argumenty, nech ich povie. Ak k predaju nedôjde, firma, ktorá v areáli jediná uhrádza svoje záväzky, ho už nemusí spájať so svojou budúcnosťou. Ako inkubátor uživíme, keď sme to jedenásť rokov nedokázali? Robte to niekto iný, ak to v týchto podmienkach dokážete...

MILAN MALÍK, viceprimátor: Pre niekoho sú tri-štyri dni dôležitejšie ako to, že v inkubátore má mesto peniaze a môže o ne prísť...

ANDREJ HRNČIAR, primátor: Priznávam, že toto zastupiteľstvo som zvolal účelovo. Aby poslanci mali možnosť vyjadriť sa a aby ľudia, ktorí pozerajú prenos z rokovania, získali predstavu o tom, kto koná zodpovedne. Inkubátor nefungoval, deformoval podnikateľské prostredie, vyrábal stratu. Ak na jeho fungovanie niektorý z kritikov má recept a pomôže vrátiť do rozpočtu peniaze, ktoré sme tam vložili, prvý mu zložím hold. Napriek tomu, že niektorí diskutéri zašli až k podozreniam z netransparentnosti, ich názor si vážim a budem ho rešpektovať.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 048
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 233
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 8 015
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 589
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 332
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 6 953
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 317
 8. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 224
 9. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 214
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 208
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

FOTO: Ako Martin porazil Topoľčany

V šesťbodovom súboji Martinčania v piatok zdolali Topoľčany 4:1 a upevnili si tak druhé miesto v tabuľke. Dnes o 18. h hrajú naši v Dubnici.

Ľadová plocha v Tepliciach potrebuje prekrytie, mesto zháňa peniaze

Zatiaľ mesto investuje do údržby súčasnej infraštruktúry.

V Tepliciach by chceli prekryť ľadovú plochu.

Aké mená sa vlani najčastejše dávali detičkám v Martine? Tu je odpoveď

Najviac pribudlo Martinov, Michaleov, Matejov, ale i Michael, Zuziek či Nel.

Ilustračné foto

POTULKY TURCOM: Z Turčianského Jasena cez Mažiarky na Bukoviny

Braňo Šimko, autor blogu Turčianska záhradka, má pre vás ďalší tip na turistiku v Turci s množstvom nádherných výhľadov.

Pohľad na Kečku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Druhý deň testovania v Nitre: Miera pozitivity klesla pod percento

Otestovať sa prišlo vyše 14-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo podstatne menej ako pred týždňom.

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Už ste čítali?