Pondelok, 10. august, 2020 | Meniny má VavrinecKrížovkyKrížovky

Sú tretí najlepší na Slovensku, teraz im strihli krídla

V Deep Dance Center na Haľamovej ulici v Martine bola v minulom roku séria kontrol. Kontrolóri sa venovali použitiu finančných prostriedkov, ktoré poskytlo mesto a zistili nezrovnalostí. Fungovanie centra, ktoré sa venuje mimoškolskej záujmovej činnosti

Miroslav Frolo pred galériou úspechov klubu.Miroslav Frolo pred galériou úspechov klubu. (Zdroj: Viera Legerská)

detí a mládeže, to poznačí.

MARTIN. V minulom roku boli v Deep Dance Center na Haľamovej ulici v Martine zo strany mesta Martin dve kontroly. Jedna sa orientovala na Súkromné centrum voľného času Tanečného klubu Deep Martin a druhá sa venovala súkromnej základnej umeleckej škole.

Niečo v „cévecéčku“ sedelo, niečo nie

Zriaďovateľom obidvoch je Deep Dance Center, pričom predmetom kontroly bolo použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, ktoré obidve zariadenia dostali vo forme dotácie.

V centre voľného času sa kontrolóri zamerali na obdobie celého roku 2012, v rámci ktorého dostalo 118 650 eur. V centre ich záujmu bola okrem využitia pridelenej dotácie aj kontrola počtu nahlásených žiakov. Tá sedela. Podľa triednych kníh sa v centre, ktoré sa venuje najmä tancu, rozvoju pohybového talentu detí a mládeže a organizovaniu tanečných súťaží, starali o 972 detí.

Skryť Vypnúť reklamu

Kontrolóri zistili, že tanečný klub Deep nie je vedený v registri neziskových organizácií, hoci sa tak navonok prezentuje a nebolo ani založené v zmysle zákona o neziskových organizáciách. V pracovnoprávnych vzťahoch i obchodných vzťahoch za zájmové centrum vystupuje zriaďovateľ Miroslav Frolo, hoci školské zariadenie má riaditeľku. Súkromné centrum voľného času malo k 31. decembru 2012 záväzok po lehote splatnosti z neuhradených preddavkov daní z príjmov vo výške 4 114,94 eur.

„Tento záväzok odporuje pravidlám a podmienkam, za akých mesto poskytuje dotácie z verejných prostriedkov,“ povedal pri prezentácii výsledkov kontroly pred poslancami hlavný kontrolór mesta Dušan Laššák.

Okrem toho zriaďovateľ odmietol kontrolórom poskytnúť originál zmluvy o nájme medzi Deep Dance Center a súkromným centrom voľného času, nemohli preto objektívne posúdiť opodstatnenost výšky nájmu. Zmluvu považujú za neplatnú, protože aj za materské centrum aj za súkromné centrum voľného času ju podpísal Frolo.

Skryť Vypnúť reklamu

Preskupenie detí zriaďovateľ nenahlásil

Podobný scenár s nájomnou zmluvou a chýbajúcim zápisom v registri neziskových organizácií sa zopakoval aj v súkromnej základnej umeleckej škole, čo kontrolóri vyhodnotili ako neprípustné. Rovnako aj to, že aj v tomto prípade centrum i školu zastupuje len Frolo, a to aj napriek tomu, že aj táto škola má svoju riadiateľku.

Kontrolóri sa zamerali na mzdy a prevádzku školy v období január až apríl 2013. V rámci minulého roka mesto škole poskytlo dotáciu 179 328 eura.

Výkazy o počte detí nesedeli. Preskupenie medzi individuálnou a skupinovou formou vyučovania zriaďovateľ nenahlásil. Rozdiel v počtoch detí, na ktoré škola brala dotáciu, bol v individuálnej forme mínus 186 detí a v skupinovej forme mínus 103 detí. Výška neoprávnene prijatej dotácie predstavuje sumu 29 697 eura.

Skryť Vypnúť reklamu

Podľa kontrolórov bol krikľavo vysoký aj nájom, ktoré škole fakturoval zriaďovateľ – 109,09 eura na meter švorcový a rok (pred rokom bol o viac ako polovicu nižší). Kontrolóri ho vyhodnotili ako vysoko komerčný a neštandardný pre účely vzdelávacieho zariadenia. Zároveň konstatovali aj ďalšie porušenie podmienok poskytovania dotácií, a sice nehradené záväzky po lehote splatnosti voči daňovému úradu a zdravotným poisťovniam.

Ľudia nevedia, že s kontrolórmi nesúhlasili

„Hlavný kontrolór ale počas prezentácie výsledkov kontroly pred poslancami, a teda aj pred verejnosťou, nespomenul, že sme s jeho závermi nesúhlasili a že ich vieme vyargumentovať,“ povedal na margo kontrol v centre Frolo. „Aj preto sme s naším právnym zástupcom podnikli prvé kroky pre ochranu dobrého mena centra,“ dodal.

„Na prokuratúre je naše podanie, v ktorom žiadame o preskúmanie znenia všeobecne záväzného nariadenia mesta o dotáciách, lebo sa domnievame, že najmä v oblasti sankcií je nad rámcom zákona, a to vrátane postupu pri vracaní dotácie,“ vysvetluje právny zástupca centra Peter Baláž, ktorý už absolvoval aj rokovanie na radnici s obidvoma viceprimátormi Alexandrom Lilgem, Milanom Malíkom a kontrolórom Dušanom Laššákom.

„Radnica trvá na správnosti znenia všeobecne záväzného nariadenia i záverov kontroly s postihmi,“ povedal Baláž, no uviedol zároveň, že v prípade, ak dôjde k potvrdeniu rozhodnutia o vrátení dotácie, mesto centru umožní splátkový kalendár a neodblokuje toto zariadenie od budúcich dotácií na prevádzku a mzdy.

Či sa tak stane, o tom rozhodne mestské zastupitelstvo, ktoré sa bude vyjadrovať k stanovisku prokuratury. „Zatiaľ nevieme, aké bude. Prokuratúra má na jeho sformulovanie dva mesiace. Predpokladáme, že na radnicu ho doručia niekedy vo februári a vzápätí o jeho akceptácii či odmietnutí budú rozhodovať poslanci,“ uzatvára Baláž.

V centre sa už pripravuju aj na zlý scenár

Špekulovať o tom, čo bude a ako bude, je preto dnes predčasné. No napriek tomu sa v Deep Dance Centre pripravuju aj na najhorší scenár. A sice, že časť dotácie budú musieť vrátiť – pravdepodobne v dvojtisícových mesačných splátkách.

„Činnosť umeleckej školy a ani centra voľného času to nepoloží,“ hovorí Frolo, no konštatuje tiež, že na splátky budú musieť použiť peniaze, ktoré plánovali investovať do budovy na Ľadovni, zníženia jej energetickej náročnosti či vybavenia.

Vyjadril sa aj k výsledkom kontroly. „Počty žiakov, na ktorých sme neoprávnene brali dotáciu, sú pravdivé. Ale my sme ich naozaj chceli učiť, no pár mesiacov sme márne hľadali kvalitných učiteľov, o čom sú zápisy, preto sme nenahlasovali ich preskupovanie v rámci foriem vyučovania. Kontrolóri ale vôbec nechceli počuť nič o žiakoch, ktorých sme zobrali na vyučovanie aj napriek tomu, že sme na nich nebrali dotáciu, lebo sa prihlásili po 15. septembri, keď sa uzatvárajú hlásenia o počtoch žiakov. Takých žiakov máme desiatky. Napríklad ešte v minulom týždni som prijímal asi dvadsať takých záujemcov, a to už je január… Stodvadsať detí prišlo k nám vlani po 15. septembri. Mal som ich poslať preč?“ dôvodí Frolo a dopĺňa, že peniaze nepremárnili.

Podľa jeho vyjadrenia ich použili na činnosť, reprezentáciu mesta, prípravu súťaží, ktoré robia dobré meno Martinu.

Zriaďovaciu listinu doteraz iné kontroly nenapadli

Kontrolám v minulosti vôbec neprekážala právna forma centra. Zriadilo ho ministerstvo školstva a právnu formu im určil štatistický úrad.

„Máme to v zriaďovacej listine a takúto formu má podľa mojich informácií 90 percent podobných škôl na Slovensku,“ nechal sa počuť Frolo, ktorý sa domnieva, že kontrolóri nemali snahu si to preveriť.

K výške nájomného povedal: „V minulosti sme na nájomné mohli použiť 10 percent z normatívu, teraz je určené maximum 30 eur ročne na meter švorcový. Dodržiavame to, nájomné sme nikdy nevnímali ako príjem, ktorý by sme míňali inak ako na deti a vyučovanie. Vždy sa vrátilo v rôznych formách do činnosti umeleckej školy či centra voľného času. Posledne sme napríklad kúpili autá, ktoré slúžia na dopravu pedagógov na elokované pracoviská alebo mikrobus, ktorý vozí deti na súťaže či vystúpenia…“

Naozaj ide o dvojaký meter?

Celé to vníma ako istú nespravodlivosť voči súkromným zariadeniam. „Máme vlastnú budovu, ktorú splácame, a v ktorej rozvíjame činnosť a staráme sa o ňu, mestu platíme dane a pritom sa pohybujeme v prostredí, keď samo mesto v zariadeniach, ktoré rozvíja podobnú činnosť ako my, vyžaduje jednoeurové symbolické nájmy,“ uzatvára Frolo a dodáva, že s mestom nechce viesť vojnu, veď ho s deťmi na súťažiach reprezentuje a je na Martin pyšný, ale vníma to ako dvojaký meter.

V tomto školskom roku jednotlivé odbory základnej umeleckej školy v centre navštevuje 1 431 detí, v centre voľného času je 160 detí. Za ostatných päť rokov do budovy a vybavenia investovali okolo stotisíc eur. V bodovom hodnotení sa Deep Dance Club stal za minulý rok tretím najúspešnejším tanečným klubom na Slovensku (Martico New Age je na 19., TK Monkeys na 28., DD Factor na 34. a Shakers z Martina na 36. mieste). Vyrástla tu silná generácia tanečníkov, ktorá ešte nepovedala posledné slovo. Medzinárodné úspechy si zaknihoval aj výtvarný odbor – deti tu napríklad tvoria hodnotné animované filmy a podľa konatela Frolu dobre štartuje hudobný a formuje sa literárno-dramatický odbor. V tomto roku sa len tanečníci zúčastnia na niekoľkých súťaží, okrem nich sú sami organizátormi trojkolovej Deep Dance League, ktorá sa koná v Martine.

„Ak budeme musieť dotácie splácať, urobíme všetko preto, aby sa to nedotklo miezd pedagógov a chodu školy. Vnímame to ako problém, ktorý treba prekonat, vyrovnať sa s ním a ísť ďalej,“ povedal na záver.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Syry aj bryndza. Farmu top kvality riadia domáci farmári
 2. Ako zvýšiť testosterón? Najlepší doplnok výživy pre mužov
 3. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov
 4. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť
 5. Kde dovolenkujú Slováci v čase korony?
 6. Najväčší karibský ostrov ukrýva výnimočné investície
 7. Severný Spiš s Pieninami zachutí aj vašim deťom. Doslova
 8. Letná dovolenka na Slovensku: last minute prázdninové tipy
 9. Už 20 rokov ponúka Kaufland široký sortiment za výhodné ceny
 10. Moderná športová hala vďaka PEM Buildings
 1. Uľahčujeme ľuďom s hendikepom nastupovanie do automobilu
 2. Modesta Real Estate helps acquire a 13-ha development site
 3. Pre spoločnosť Faurecia je prioritou zdravie zamestnancov
 4. Spoznajte nepoznané zákutia Košického kraja
 5. Absolventi modernej fakulty sa na trhu práce nestratia
 6. Zdravie cirkvi
 7. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov
 8. Iniciatíva Middlecap Help pomáha v boji proti koronavírusu
 9. Zjazdoví lyžiari a kanoista súťažili v netradičnom trojboji
 10. Spojení navždy
 1. Kedysi to bolo sídlo nerestí, dnes sa tam chodia študenti učiť 25 256
 2. Kde dovolenkujú Slováci v čase korony? 17 726
 3. Desať chorvátskych hotelov v obľúbených letoviskách Slovákov 17 405
 4. Ako to, že sa tam ešte nenatáčal film? Prostredie si zamilujete 15 449
 5. Letná dovolenka na Slovensku: last minute prázdninové tipy 14 751
 6. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 10 354
 7. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska 10 191
 8. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty 10 178
 9. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 10 117
 10. Gaderská dolina poteší celú rodinu 10 112
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

FOTO: Boli sme na kúpalisku v Martine

Výhodou je veľký a čistý areál, príjemná voda, mínusom zastaralé betónové plochy pri bazénoch, staré terasy.

Zručný senior z Kľačian vyrába zo špajdlí miniatúry stavieb

Miloš Pozorčiak už vytvoril zmenšeninu kľačianskeho kostolíka, Chaty na Magure ba dokonca tiež Eiffelovej veže. Na tej pracoval celý jeden rok.

Ľudové piesne rozveselili Valču

Aj tento rok zneli v kultúrnom dome vo Valči krásne slovenské ľudové piesne. Tradičné stretnutie matičných spevokolov s názvom Valčianske melódie, sa nieslo opäť vo vynikajúcej nálade.

Vyliaty Turiec kedysi zaplavil i prameň a plničku minerálky Fatra

Po výdatných júlových dažďoch sa 26. júla 1960 vyliala z koryta, riekaTuriec. Voda postupne zaliala okrajové časti Martina – ulice Odtokov, Jahodník i Prednádražia a nezadržateľne postupovala k Záturčiu a Priekope.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Nitre sa premnožili bzdochy, zamorené je skoro celé mesto

Takáto situácia ešte v Nitre nebola. Na radnici dostávajú desiatky hlásení od obyvateľov.

Vrtuľník krúžil nad centrom Senice

Medzi obyvateľmi sa diskutovalo aj o tom, či nejde o inštaláciu 5G sete.

Trnavským jaskyniarom sa podaril výnimočný objav

Vajsáblova priepasť je najhlbšia jaskyňa Malých Karpát.

Pribudlo 30 nakazených, hlásia aj pacientov z okresov Lučenec a Rimavská Sobota

Piati ľudia, trpiaci ochorením COVID-19, sú aktuálne napojení na pľúcnu ventiláciu.

Už ste čítali?